Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie (cca 5 hodín).
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 50 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202205, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu videoškolenia (záznam z 21.2.2022) a podrobne spracovaný pracovný manuál.

Lektorka Jaroslava Lukačovičová

odborníčka v oblasti účtovníctva a daní neziskových organizácií

Cena 50 € s DPH
Termín aktuálne dostupné

 

Obsah školenia:

Účtovníctvo, kedy a aké, tipy
Povinnosť zostaviť účtovnú závierku
Povinnosť zverejnenia účtovnej závierky
Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom
Príjmy NÚJ z pohľadu dane z príjmov
Časové rozlíšenie
Rezervy
Povinnosť podať daňové priznanie
Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania
Ďalšie oznamovacie povinnosti vyplývajúce NÚJ
Priestor na otázky

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska