Lektor Ing. Pavol Kukučka
lektor s dlhodobou praxou v oblasti miezd
Termín 2. 2. 2024 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Penzión Radlinka
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.
Poplatok 70 € s DPH pri platbe v hotovosti na mieste
alebo
60 € s DPH pri platbe na účet

Organizačné pokyny:

Na seminár sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy velmax@velmax.sk.
Prosíme Vás o uvedenie obchodného mena a sídla organizácie, IČO (DIČ, IČ DPH), mena účastníka spolu s tel. kontaktom a spôsobu platby.

Poplatok za seminár pre jedného účastníka je vo výške 70 € s DPH pri platbe v hotovosti v deň konania na mieste.
Pri poplatku na účet organizátora do 31. 1. 2024 je výška poplatku 60 € s DPH (IBAN: SK15 7500 0000 0040 1490 3399, VS: 020224, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, správa pre prijímateľa: obchodné meno firmy).
V cene poplatku je zahrnutý odborný materiál lektorky, občerstvenie a obed podávaný v priestoroch reštaurácie Radlinka. Firma Velmax, s. r. o. je platiteľom DPH.

Program seminára:

Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 + legislatívne zmeny 2023/2024
1. Ukončenie roka 2023 v mzdovej a personálnej oblasti

– dovolenka – nevyčerpaná dovolenka za rok 2022, 2023, preplatená
– ročné zúčtovanie sociálneho fondu za rok 2023
– povinný podiel zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím, náhradné plnenie

2. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2023
– povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním dane – pred a po jeho vykonaní, stanovené lehoty, kedy nemôže zamestnávateľ vykonať RZD zamestnancovi, vysporiadanie preplatkov, nedoplatkov
– daňové tlačivá – Vyhlásenie, Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2023, Ročnú zúčtovanie preddavkov na daň, Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti, Prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň 2024
– nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manžela/manželku, príspevky do III. piliera
– “Milionárska daň”, nerovná daň
– daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie – podmienky na výpočet, výpočet výšky daňového bonusu, preukazovanie nároku
– darovanie dane do výšky 2% alebo 3% (dobrovoľnícka činnosť)

3. Daňový bonus na nezaopatrené dieťa – vysporiadanie roku 2023
– čo je výhodnejšie – poberanie mesačného DB alebo DB po skončení zdaňovacieho obdobia?
– aký musí byť príjem/čiastkový základ dane pre plnú výšku mesačného DB
– aplikácia § 33 ods. 8 – 11, čo poradiť zamestnancom, ak si nemôžu uplatniť celý nárok na DB v roku 2023
– daňový bonus 2024 a 2025

4. Aktuálny stav v zákonoch a parametroch na rok 2024
– mzdové veličiny platné pre rok 2024
– Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z.z. – minimálne poistné, minimálny preddavok na zdravotné poistenie v roku 2024, dohodári a skrátené úväzky
– Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. z pohľadu závislej činnosti – príjmy oslobodené od dane, nezdaniteľné časti na daňovníka/manželku
– Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení – zmena výšky max. vymeriavacích základov, max. dávok v nemocenskom poistení, tehotenské, tehotenské štipendium, materské
– minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenia a príplatky k 1.1.2024

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre VŠ a SŠ na obdobie od 1.1.2024 do 31.8.2024

6. Dôchodky
– valorizácia dôchodkov 2023 – 2024
– požiadali ste o predčasný starobný dôchodok v roku 2023 alebo ste to nechali na rok 2024?
– podmienky na priznanie predčasného dôchodku
– rodičovský dôchodok v roku 2024
– 13. dôchodok 2024

7. Zákonník práce § 152a – Rekreácia zamestnancov
– nevysporiadané prípady poskytovania príspevku na rekreáciu
– rekreácia na prelome rokov 2023/2024

Ing. Pavol Kukučka
lektor