Lektor Ing. Pavol Kukučka
lektor s dlhodobou praxou v oblasti miezd
Termín 2. 2. 2023 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Penzión Radlinka
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.
Poplatok 50 € s DPH pri platbe v hotovosti na mieste
alebo
45 € s DPH pri platbe na účet

Organizačné pokyny:

Na seminár sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy velmax@velmax.sk.
Prosíme Vás o uvedenie obchodného mena a sídla organizácie, IČO (DIČ, IČ DPH), mena účastníka spolu s tel. kontaktom a spôsobu platby.

Poplatok za seminár pre jedného účastníka je vo výške 50 € s DPH pri platbe v hotovosti v deň konania na mieste.
Pri poplatku na účet organizátora do 31. 1. 2023 je výška poplatku 45 € s DPH (IBAN: SK15 7500 0000 0040 1490 3399, VS: 020223, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, správa pre prijímateľa: obchodné meno firmy).
V cene poplatku je zahrnutý odborný materiál lektorky, občerstvenie a obed podávaný v priestoroch reštaurácie Radlinka. Firma Velmax, s. r. o. je platiteľom DPH.

Program seminára:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za rok 2022
1. Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním dane
– pred a po jeho vykonaní
– lehoty stanovené pre zamestnanca a pre zamestnávateľa
– kedy nemôže zamestnávateľ vykonať RZD
– vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
2. Daňové tlačivá
– tlačivo vyhlásenia
– Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
– Žiadosť o vykonanie RZD
– Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
– Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov
3. Nezdaniteľné časti základu dane na:
– daňovníka, manžela a manželku
– príspevky do III. piliera
4. “Milionárska daň”, nerovná daň
5. Daňový bonus na vyživované dieťa
– DB “po starom” a “po novom”
– ročné zúčtovanie DB za I. a za II. polrok
6. Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
7. Darovanie dane do výšky 2 % alebo 3 %

Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2023
1. Mzdové veličiny platné pre rok 2023
– Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti (NČZD na rok 2023, ročný a mesačný daňový bonus na nezaopatrené dieťa)
– Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1. 1. 2023 (zmena výšky max. vymeriavacích základov, tehotenské, materské, dohody a odvodová odpočítateľná položka, nová povinnosť nahlasovať analytické údaje o svojich zamestnancoch do Sociálnej poisťovne)
– Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení k 1. 1. 2023 (minimálne poistné, minimálny preddavok zamestnanca, dohodári a skrátené úväzky, doplatky)
2. Minimálna mzda
– minimálne mzdové nároky
– mzdové zvýhodnenia a príplatky od 1. 1. 2023
– stravovanie zamestnancov od 1. 1. 2023 (zvýšenie sumy stravného, stravné poukážky v elektronickej forme)
– Zákonník práce – novela účinná od 1. 11. 2022 (transpozícia smernice EÚ 2019/1152 a smernice EÚ 2019/1158, doručovanie a úložná doba)
– otcovská dovolenka
– dôchodky od 1. 1. 2023 (valorizácia dôchodkov o 11,8 %, zmena podmienok na priznanie predčasného dôchodku, zmena pri určovaní dôchodkového veku, rodičovský bonus a iné)
– Kolektívna zmluva VŠ a SŠ na obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2024

Ing. Pavol Kukučka
lektor