Lektor Ing. Pavol Kukučka
lektor s dlhodobou praxou v oblasti miezd
Termín 15. 11. 2023 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Penzión Radlinka
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.
Poplatok 70 € s DPH pri platbe v hotovosti na mieste
alebo
60 € s DPH pri platbe na účet

Organizačné pokyny:

Na seminár sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy velmax@velmax.sk.
Prosíme Vás o uvedenie obchodného mena a sídla organizácie, IČO (DIČ, IČ DPH), mena účastníka spolu s tel. kontaktom a spôsobu platby.

Poplatok za seminár pre jedného účastníka je vo výške 70 € s DPH pri platbe v hotovosti v deň konania na mieste.
Pri poplatku na účet organizátora do 13. 11. 2023 je výška poplatku 60 € s DPH (IBAN: SK15 7500 0000 0040 1490 3399, VS: 151123, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, správa pre prijímateľa: obchodné meno firmy).
V cene poplatku je zahrnutý odborný materiál lektorky, občerstvenie a obed podávaný v priestoroch reštaurácie Radlinka. Firma Velmax, s. r. o. je platiteľom DPH.

Program seminára:

1. Suma životného minima platná od 1. 7. 2023 a jej vplyv na výkon exekučných zrážok
2. Minimálna mzda v roku 2024

 • výška minimálnej mzdy podľa zákona o minimálnej mzde
 • minimálna mzda podľa stupňov náročnosti, mzdové zvýhodnenia a príplatky od 1. 6. 2023 a od 1. 1. 2024

3. Stravovanie zamestnancov od 1. 10. 2023

 • zvýšenie sumy stravného platné od 1. 10. 2023
 • prehľad súm stravného v roku 2023

4. Školský/akademický rok 2023/2024

 • dozvuky predchádzajúceho školského/akademického roka
 • opakované ročníky, prerušenia, preložené skúšky, štátnice
 • daňový bonus – preplatok/nedoplatok z prázdninového obdobia

5. Daňový bonus na nezaopatrené dieťa v roku 2023

 • vekové kategórie
 • súbežné poberanie daňového bonusu na dieťa a dotácie na stravovanie od 1. 5. 2023
 • čo je výhodnejšie – poberanie mesačného DB alebo DB po skončení roka
 • aký musí byť príjem pre plnú výšku DB
 • čo poradiť zamestnancom, aby získali plnú výšku DB
 • RZD za rok 2023 – do výpočtu sa berie ČZD rodiča žiadajúceho o DB
 • daňové priznanie A, B – do výpočtu DB sa berie aj ČZD druhého rodiča
 • daňový bonus 2024 a 2025

6. Zákonník práce § 152a – Rekreácia zamestnancov

 • problémové oblasti
 • rekreácia zamestnancov v roku 2024

7. Dovolenka po skončení hlavného dovolenkového obdobia

 • nenechávajte si na poslednú chvíľu rozhodovanie o nevyčerpanej dovolenke z roku 2022
 • čo sa posudzuje, resp. neposudzuje ako výkon práce podľa § 143a
 • vplyv na nárok dovolenky
 • vplyv na krátenie dovolenky

8. Rodičovský príspevok

 • predĺžený rodičovský príspevok od 1. 9. 2023 na deti, ktoré neprijali do štátnych spádových MŠ
 • nová výška rodičovského príspevku

9. Odpustenie časti odvodov na sociálne poistenie pre zamestnancov v potravinárstve
10. Výška minimálnych dôchodkov od 1. 10. 2023

 • požiadať o dôchodok v roku 2023 alebo v roku 2024
 • čo je výhodnejšie
 • valorizácia dôchodkov v roku 2024 – dôchodky priznané pred rokom 2024 a v roku 2024

11. Prehľad zmien v roku 2023 v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a v zákone č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení
12. Očakávané zmeny v roku 2024

Ing. Pavol Kukučka
lektor