Vzdelávanie

Naša vzdelávacia činnosť pozostáva z organizovania seminárov a kurzov a prevažne sa zameriava na účtovnú, daňovú a mzdovú problematiku. Naši špecializovaní lektori majú teoretické vedomosti a dlhoročné skúsenosti z daných oblastí.

i

Semináre

Aktuálna ponuka seminárov.

Kurzy

Aktuálna ponuka kurzov.

Priestory a partneri

Školiace stredisko
Budovateľská 38
Prešov
Penzión Radlinka
Radlinského 17
Prešov
Hotel Lineas
Budovateľská 14
Prešov

Lektori

JUDr. Oľga Groszová

daňový poradca, člen SKDP

Mgr. Katarína Timková

odborníčka na pracovné právo

Ing. Beáta Straková

lektorka v kurzoch podvojného účtovníctva

Ing. Ivana Handzušová

lektorka v kurzoch podvojného účtovníctva

Ing. Jana Acsová

audítor SKAU, daňový poradca, člen SKDP

Ing. Pavol Kukučka

odborník na mzdovú problematiku a ochranu osobných údajov

RNDr. Jana Motyčková

odborníčka na mzdovú problematiku

Ing. Stanislav Handzuš

lektor v kurzoch jednoduchého účtovníctva, personalistiky a miezd