Ekonomické služby

Medzi naše základné ponúkané služby patrí jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, všeobecné ekonomické poradenstvo a mzdy. K našim klientom ale pristupujeme individuálne a v prípade potreby vieme poskytnúť aj ďalšie služby.

Jednoduché účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

t

Poradenstvo

Jednoduché účtovníctvo

Spracovanie jednoduchého účtovníctva firma Velmax, s.r.o. poskytuje živnostníkom a iným fyzickým osobám, ktorí musia podľa zákona viesť evidenciu príjmov a výdavkov v jednoduchom účtovníctve. Samozrejmosťou je sledovanie legislatívnych zmien, termínov na odovzdávanie jednotlivých daňových priznaní, výkazov a aktívna spolupráca s klientom.

 

Spracovanie kompletnej ekonomickej agendy jednoduchého účtovníctva:

 • Peňažný denník – chronologický zápis všetkých položiek
 • Evidencia dodávateľských faktúr
 • Evidencia odberateľských faktúr
 • Evidencia zásob
 • Evidencia DPH
 • Daňové priznanie k DPH k príslušnému zdaňovaciemu obdobiu
 • Evidencia majetku
 • Kniha jázd
 • Vedenie mzdovej agendy
 • Vedenie personálnej agendy
 • Kniha sociálneho fondu
 • Ročná účtovná uzávierka
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
 • Doručovanie jednotlivých daňových priznaní, hlásení, prehľadov a výkazov na príslušné úrady

Podvojné účtovníctvo

Spracovanie podvojného účtovníctva firma Velmax, s.r.o. poskytuje firmám a právnickým osobám, ktoré musia podľa zákona viesť podvojné účtovníctvo. Samozrejmosťou je sledovanie legislatívnych zmien, termínov na odovzdávanie jednotlivých daňových priznaní, výkazov a aktívna spolupráca s klientom.

 

Spracovanie kompletnej ekonomickej agendy podvojného účtovníctva:

 • Účtovný denník
 • Vedenie hlavnej knihy
 • Evidencia dodávateľských faktúr
 • Evidencia odberateľských faktúr
 • Evidencia záväzkov
 • Evidencia pohľadávok
 • Evidencia zásob
 • Evidencia DPH
 • Daňové priznanie k DPH k príslušnému zdaňovaciemu obdobiu
 • Evidencia majetku
 • Kniha jázd
 • Vedenie mzdovej agendy
 • Vedenie personálnej agendy
 • Kniha sociálneho fondu
 • Ročná účtovná uzávierka
 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
 • Doručovanie jednotlivých daňových priznaní, hlásení, prehľadov a výkazov na príslušné úrady

Poradenstvo

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje svojím klientom poradenské služby z rôznych oblastí. Naše odborné znalosti a lektorské skúsenosti, doplnené o neustále sledovanie legislatívnych zmien, sú predpokladom pre pomoc pri riešení Vašich problémov.

 

Poskytujeme poradenstvo z oblastí:

 • Jednoduchého účtovníctva
 • Podvojného účtovníctva
 • Mzdovej agendy
 • Personalistiky a pracovného práva
 • Obchodného práva
 • Spracovania a realizácie podnikateľských zámerov

Mzdy

Mzdovú agendu firma Velmax, s.r.o. spracováva zamestnávateľom s rôznym počtom zamestnancov. Samozrejmosťou je sledovanie legislatívnych zmien, termínov na odovzdávanie jednotlivých výkazov a aktívna spolupráca s klientom.

 

Spracovanie kompletnej mzdovej agendy:

 • Spracovanie podkladov a výpočet miezd
 • Vyhotovenie výplatných listín a prehľadov
 • Vedenie mzdových listov
 • Vyplnenie mesačných výkazov, mesačných prehľadov a ročných hlásení
 • Vyhotovenie rôznych potvrdení
 • Spracovanie ročných zúčtovaní dane z príjmu zo závislej činnosti
 • Doručovanie jednotlivých hlásení, prehľadov a výkazov na príslušné úrady
 • Analýza vývoja mzdových nákladov na požiadanie zákazníka