Na základe podpísanej licenčnej zmluvy s p. RNDr. Janou Motyčkovou Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie (1 hod 58 min) a materiál (9 str.).
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 24 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202109, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia a materiálu.

 

Lektorka RNDr. Jana Motyčková

odborníčka na mzdovú problematiku

Cena 24 € s DPH
Termín Vstup do platenej služby

 

Obsah videoškolenia:

 1. formy poskytovania stravovania
 2. okruh zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje stravovanie
 3. stravovanie počas pracovnej zmeny vs nadčas, stravovanie pri kratších úväzkoch, príklady
 4. finančný príspevok na stravovanie, výška, podmienky, odporúčaný postup poskytovania
 5. možnosť a spôsob výberu formy stravovania
 6. oslobodenie od dane, obmedzenia
 7. príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu
 8. nezáujem o stravovanie, neposkytnutie stravovania, dôsledky
 9. stravovanie starostov, konateľov, dohodárov, rôzne formy z daňového hľadiska
 10. stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci
 11. vzor interného predpisu

RNDr. Jana Motyčková