Ponúkame Vám možnosť zakúpiť si videoškolenie s Ing. Pavlom Kukučkom na tému Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2021. Súčasťou balíčka je videoškolenie a materiály lektora.
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 42 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202107, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia a materiálu.

Lektor Ing. Pavol Kukučka

odborník na mzdovú problematiku

Cena 42 € s DPH
Termín Vstup do platenej služby

Program videoškolenia:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2021
1. Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním dane

 • pred a po jeho vykonaní
 • lehoty stanovené pre zamestnanca a pre zamestnávateľa
 • daňové tlačivá
 • Vyhlásenie…
 • Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
 • Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2021
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov
 • Nezdaniteľné časti základu dane na: daňovníka, manžela/manželku
 • príspevky do III. piliera

2. “Milionárska daň”, nerovná daň

3. Daňový bonus

 • na vyživované dieťa s dôrazom na dátumové hranice 1.7.2021 a 1.8.2021 a na adotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
 • na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie

4. Darovanie dane do výšky 2 % alebo 3 %

Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2022

1. Mzdové veličiny platné pre rok 2022

 • Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
 • zmena oznamovacích povinností zamestnávateľa od 1.10.2021

2. Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti

 • nezdaniteľné časti základu dane
 • daňový bonus
 • príjmy oslobodené od dane
 • príspevok na rekreáciu na prelome rokov 2021/2022 a v roku 2022
 • príspevok na športovú činnosť dieťaťa

3. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1. 1. 2022

 • zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
 • dávka tehotenské, tehotenské štipendium
 • ošetrovné
 • prihlasovanie do e-Služieb Sociálnej poisťovne – zrušenie GRID kariet, prihlasovanie pomocou mena, hesla a aplikácie, prihlasovanie pomocou elektronického občianskeho preukazu

4. Zákonník práce

 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
 • mzdové zvýhodnenia a príplatky od 1.1.2022
 • nárok na dovolenku v roku 2022
 • výpočet zvýšenia dovolenky v pomernom rozsahu z dôvodu starostlivosti o dieťa od 1.1.2022
 • pracovný pomer na dobu určitú počas mimoriadnej situácie § 252o

5. Stravovanie zamestnancov

 • gastrolístky a finančný príspevok od 1.1.2022
 • zdaňovanie jednotlivých spôsobov stravovania zamestnancov

6. Kolektívna zmluva VŠ a SŠ na rok 2022

7. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve VS a ŠS na rok 2021

Ing. Pavol Kukučka