Ponúkame Vám možnosť zakúpiť si videoškolenie s Mgr. Katarínou Timkovou na tému Podmienky výkonu práce z domácnosti. Súčasťou balíčka je videoškolenie v trvaní 2 h 44 min a materiál lektorky (65 strán prezentácie).

Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 30 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202107, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia a materiálu.

Záujemcovia, ktorí si kúpia obe videoškolenia s lektorkou Mgr. Katarínou Timkovou získajú zľavu 10 € s DPH. Zaplatia spolu len 50 € s DPH.

Lektor Mgr. Katarína Timková
odborníčka na pracovné právo
Cena 30 € s DPH
Termín Vstup do platenej služby

Program videoškolenia:

Vzhľadom na pretrvávajúce ochorenie COVID-19 došlo k zásadným úpravám domáckej práce a práce z domu, ktorá sa v poslednom čase uplatňuje vo veľkom rozsahu na celom území Slovenska. Home office vyžaduje splnenie zákonných podmienok pre jeho uplatňovanie, dôsledné zabezpečenie práv zamestnanca, ale aj splnenie povinností zamestnávateľa.
V tejto súvislosti nemožno zabudnúť ani na povinnosť zamestnávateľa zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnanca. Vznikajú zásadné otázky na zaistenie výkonu práce aj pracovnej disciplíny zamestnanca. Videoškolenie odprezentuje všetky zmeny, základné práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z právnych predpisov pri výkone práce zamestnanca z domu.

Mgr. Katarína Timková