Na základe podpísanej licenčnej zmluvy s p. RNDr. Janou Motyčkovou Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie (2h 51 min) a materiál (21 str.).
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 25 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202105, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia a materiálu.

Lektorka RNDr. Jana Motyčková

odborníčka na mzdovú problematiku

Cena 25 € s DPH
Termín Vstup do platenej služby

 

Obsah videoškolenia:

1. Novela Zákonníka práce od 1. 3. 2021
– trvalá starostlivosť o dieťa
– domácka práca a telepráca
– stravovanie zamestnancov od 1. 3. 2021
– práca mladistvých a zmeny v dohodách
– ďalšie zmeny v Zákonníku práce
2. Zmeny v dávkach sociálneho poistenia od 1. 4. 2021
– tehotenské, podmienky nároku, výška
– tehotenské štipendium
– zmeny v nároku na ošetrovné, dlhodobé ošetrovné
3. Daňový bonus na dieťa v RZD za rok 2020 – zmena

RNDr. Jana Motyčková