Na základe podpísanej licenčnej zmluvy s p. RNDr. Janou Motyčkovou Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie (1 hod 23 min) a materiál (8 str.).
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 24 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202113, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia a materiálu.

 

Lektorka RNDr. Jana Motyčková

odborníčka na mzdovú problematiku

Cena 24 € s DPH
Termín Vstup do platenej služby

 

Obsah videoškolenia:

  • Pojmy, čas skrátenej práce, vonkajšie faktory
  • Podmienky poskytnutia podpory u zamestnávateľa a zamestnanca, príklady
  • Dohoda o poskytnutí podpory
  • Žiadosť o podporu
  • Výška podpory, výška náhrady pri prekážke na strane zamestnávateľa, vrátenie/nepriznanie podpory, opravy, príklady
  • Oslobodenie od dane, poistné
  • Zmeny v poistnom (sociálne poistenie), zmeny v registračných listoch, úprava údajov v SP v súvislosti s kurzarbeit
  • Predpríprava na zavedenie a čerpanie kurzarbeit

RNDr. Jana Motyčková