Zobraziť pozvánku v PDF ->

Seminár je určený pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Lektorka detailne preberie jednotlivé časti oboch typov daňových priznaní.

Lektorka JUDr. Oľga Groszová
daňový poradca, člen SKDP
Termín 21. 1. 2020 o 8:30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Hotel Lineas
Budovateľská 14, 080 01 Prešov.

 

S príchodom Nového roka prichádza povinnosť vyrovnať si daňovú povinnosť v oblasti dane z príjmov voči štátu. Povinnosť sa vzťahuje na fyzické aj právnické osoby, pravidlá sú uvedené v Zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Najmä v dôsledku toho, že zákon sa neustále mení (12 novelizácií v roku 2019), pripraviť daňové priznanie nie je jednoduchá úloha. Pripravený seminár Vám pomôže zorientovať sa v tejto problematike.

 

Program seminára:

 

1. Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO – určenie okruhu daňovníkov povinných podať daňové priznanie
2. Základ dane fyzickej osoby – určenie základu dane, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus
3. Základ dane právnickej osoby – daňové a nedaňové výdavky, odpisy, DPH ako daňový náklad, pripočítateľné a odpočítateľné položky
4. Minimálna výška dane FO a daňová licencia PO – postup pri zrušení licencie od r. 2018
5. Obchodné vzťahy medzi závislými osobami – transferové oceňovanie
6. Preddavky na daň na rok 2020
7. Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2020
8. Diskusia

JUDr. Oľga Groszová
lektorka