Oznamujeme Vám, že seminár Daň z pridanej hodnoty v roku 2019 a 2020 rušíme z rodinných dôvodov na žiadosť lektorky.

Lektorka JUDr. Oľga Groszová
daňový poradca, člen SKDP
Termín 18. 2. 2020 o 8:30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Hotel LINEAS
Budovateľská 14, 080 01 Prešov.