Ponúkame Vám možnosť zakúpiť si videoškolenie s Mgr. Katarínou Timkovou na tému Zákonník práce v čase mimoriadnej situácie v roku 2021. Súčasťou balíčka je videoškolenie v trvaní 2 h 43 min a materiál lektorky (83 strán prezentácie).

Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 30 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202106, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia a materiálu.

Záujemcovia, ktorí si kúpia obe videoškolenia s lektorkou Mgr. Katarínou Timkovou získajú zľavu 10 € s DPH. Zaplatia spolu len 50 € s DPH.

Lektorka Mgr. Katarína Timková

odborníčka na pracovné právo

Cena 30 € s DPH
Termín Vstup do platenej služby

 

Program videoškolenia:

V poslednom roku s ohľadom na pretrvávajúcu situáciu s ochorením COVID-19 došlo k niekoľkým zásadným úpravám práv a povinností tak zamestnávateľov, ako aj zamestnancov. Došlo k viacerým zmenám a výnimkám z uplatňovania Zákonníka práce, napr. pri prekážkach v práci, čerpaní dovolenky, skončení pracovného pomeru, k úprave práce z domu, tzv. home office.
Okrem toho boli prijaté aj ďalšie zmeny Zákonníka práce v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov, zmena výpočtu minimálnych mzdových nárokov, zmena sumy mzdových zvýhodnení za prácu počas víkendov, za prácu vo sviatok a v noci. Okrem toho už sú schválené zmeny týkajúce sa zabezpečenia stravovania.
Videoškolenie odprezentuje všetky tieto zmeny v Zákonníku práce za posledný rok

Mgr. Katarína Timková