Na základe podpísanej licenčnej zmluvy s p. RNDr. Janou Motyčkovou Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie (2 hod 11 min) a materiál (16 str.).
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 24 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202110, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia a materiálu.

 

Lektorka RNDr. Jana Motyčková

odborníčka na mzdovú problematiku

Cena 24 € s DPH
Termín Vstup do platenej služby

 

Obsah videoškolenia:

 1. Zmeny v nemocenských dávkach v apríli 2021
  • zmeny v nároku na materské (otcov)
  • predĺženie poberania nemocenského v mimoriadnej situácii
  • zmeny v ošetrovnom – zvýšenie dávky, možnosť prehodnotenia výšky dávky
  • zvýšenie nemocenského
  • zmena podmienok úrazového príplatku COVID
 2. Zmeny v iných dávkach
  • predĺženie poberania dávky v nezamestnanosti počas mimoriadnej situácie
  • zmena v minimálnom dôchodku od mája 2021
 3. Tehotenské a tehotenské štipendium
 4. Zmeny v ošetrovnom a dlhodobé ošetrovné od 1. 4. 2021

RNDr. Jana Motyčková