Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie.
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 50 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202224, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu videoškolenia a podrobne spracovaný pracovný manuál.

 

Lektor Ing. Vladimír Ozimý
Cena 50 € s DPH
Termín aktuálne dostupné

 

Obsah školenia:

  • Reklama a výdavky na reklamu
  • Benefity zamestnancov a daňové vplyvy na zamestnanca a zamestnávateľa
  • Home office a výdavky na zamestnanca v domácnosti
  • Obchodné transakcie medzi závislými osobami
  • Spoločník a konateľ na pracovnej ceste, čo si môže uplatniť do daňových výdavkov a ako preukazovať daňový výdavok
  • Obchodovanie so zahraničím – riziko zrážkovej dane, ako postupovať pri úhradách do zahraničia a kedy vybrať zrážkovú daň
  • Opravné položky k majetku (zásobám, dlhodobému majetku, pohľadávkam)
  • Dotácie z účtovno-daňového hľadiska

Ing. Vladimír Ozimý