Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie.
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 50 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202223, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu videoškolenia a podrobne spracovaný pracovný manuál.

 

Lektorka Ing. Jaroslava Lukačovičová
Cena 50 € s DPH
Termín aktuálne dostupné

 

Obsah školenia:

 • Novinky v legislatíve
  – novela Zákona o dani z príjmov a Daňového poriadku
  – transferové oceňovanie
  – registrácia z úradnej moci
  – druhá šanca pri pokutách
  – nové tlačivo účtovnej závierky a spôsob jej podávania + zverejňovanie v registri účtovných závierok
  – definícia výročnej správy, v prípade, ak má účtovná jednotka povinnosť ju zostaviť
 • Najčastejšie témy, na ktoré ste sa pýtali, alebo báli opýtať
  – stanovy – pripomeňme si, čo by v nich nemalo chýbať
  – daň z pridanej hodnoty – registrácia podľa § 7a)
  – charitatívna reklama
  – dobrovoľníci v neziskových organizáciách
  – registrovaný v klube vs. člen v športových organizáciách
  – kto musí podať daňové priznanie?
  – interná smernica – najlepšia priateľka účtovníkov
  – musí občianske združenie schvaľovať účtovnú závierku?
  – aké sú termíny na zverejnenie špecifikácie použitia prijatých podielov zaplatenej dane?
  – čo ak sa nemôžem tento rok ešte registrovať za prijímateľa podielov zaplatenej dane?
  – môžu si členovia pri likvidácii vyplatiť podiel na likvidačnom zostatku?

Ing. Jaroslava Lukačovičová