Ponúkame Vám možnosť zakúpiť si videoškolenie s Ing. Pavlom Kukučkom na tému Ročné zúčtovanie dane za rok 2020 + legislatívne zmeny v roku 2021. Súčasťou balíčka je videoškolenie v trvaní 3 h 53 min a materiály lektora.
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 35 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202103, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia a materiálu.

Lektor Ing. Pavol Kukučka

odborník na mzdovú problematiku

Cena 35 € s DPH
Termín Vstup do platenej služby

 

Program videoškolenia:

 

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2020
1. Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním dane

 • pred a po jeho vykonaní
 • lehoty stanovené pre zamestnanca a pre zamestnávateľa

2. Daňové tlačivá

 • Vyhlásenie
 • Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
 • Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2020
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov

3. Nezdaniteľné časti základu dane na:

 • daňovníka, manžela/manželku
 • kúpeľnú starostlivosť, príspevky do III. piliera

4. “Milionárska daň”, nerovná daň

5. Daňový bonus

 • na vyživované dieťa – ročný daňový bonus
 • na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
 • špecifiká týkajúce sa poberateľov dôchodkov

6. Darovanie dane do výšky 2 % alebo 3 % (dobrovoľnícka činnosť – plošné testovanie)

 

Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2021

1. Mzdové veličiny platné pre rok 2021

2. Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.

 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020

3. Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti

 • nezdaniteľné časti základu dane
 • daňový bonus 2021/2022
 • príjmy oslobodené od dane
 • príspevok na rekreáciu na prelome rokov 2020/2021 a v roku 2021
 • príspevok na športovú činnosť dieťaťa

4. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1. 1. 2021

 • zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
 • vek odchodu do dôchodku, tabuľky, minimálny dôchodok, doplatok
 • nová dávka – tehotenské, tehotenské štipendium
 • úrazový príplatok pre COVID-19
 • ošetrovné
 • nová povinnosť zamestnávateľa – identifikačné číslo právneho vzťahu

5. Zákonník práce

 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
 • mzdové zvýhodnenia a príplatky od 1. 1. 2021
 • 13. a 14. mzda / odmena v roku 2021
 • nárok na dovolenku v roku 2021
 • dovolenka zamestnanca
 • stravné – gastrolístky a nezdanený finančný príspevok od 1. 3. 2021

6. Kolektívna zmluva VŠ a SŠ na rok 2021

Ing. Pavol Kukučka