Na základe podpísanej licenčnej zmluvy s p. RNDr. Janou Motyčkovou Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie (4 hod 39 min) a materiál (49 str.).
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 40 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202102, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia a materiálu.

Lektorka RNDr. Jana Motyčková

odborníčka na mzdovú problematiku

Cena 40 € s DPH
Termín Vstup do platenej služby

 

Obsah videoškolenia:

1. Mzdová učtáreň v čase mimoriadnej situácie
– nárok na ošetrovné po 23.9.2020
– úrazový príplatok COVID
– rodičovský príspevok COVID od 1.11.2020
– predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú od 17.6.2020
– prekážka v práci na strane zamestnávateľa
– dovolenka v r. 2020/2021, určenie čerpania dovolenky
– ukončenie zamestnania v súvislosti s príspevkami Prvá pomoc plus
– zníženie úväzku zamestnancov – dopad na dovolenky, nadčasy, výšku mzdy a priemerný zárobok
2. Zmeny v priebehu roku 2020
– predkladanie ELDP do SP
– 13. dôchodok (v súvislosti s NZČD)
3. Parametre v roku 2021
– minimálna mzda, sadzby príplatkov, zákonné zmeny
– daňové parametre
– SP, ZP a iné parametre
4. Zmeny v sociálnom poistení od roku 2021
– zavedenie identifikačného čísla právneho vzťahu v SP od 1.1.2021
– zmeny v oznamovacích povinnostiach
– zmeny v dôchodkovom veku, vplyv na poistné
– zmeny v minimálnom dôchodku
– dlžné poistné
5. Zmeny v zdravotnom poistení – elektronické oznamovanie
6. Zmeny v zákone o dani z príjmu – závislá činnosť
– zmeny v nezdaniteľných častiach, daňovom bonuse na deti, dokladovanie dôchodku
– zmeny vo vyhlásení, v ročnom zúčtovaní dane
– zmeny v plneniach oslobodených od dane
7. Ďalšie zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť v priebehu r. 2021
– tehotenská dávka a tehotenské štipendium
– zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021
– pripravovaná novela Zákonníka práce od 1.3.2021 – domácka práca a telepráca dohody študentov, stravné, dovolenky

RNDr. Jana Motyčková