Na základe podpísanej licenčnej zmluvy s p. RNDr. Janou Motyčkovou Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie (3 hod 4 min) a materiál (32 str.).
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 30 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202112, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia a materiálu.

 

Lektorka RNDr. Jana Motyčková

odborníčka na mzdovú problematiku

Cena 30 € s DPH
Termín Vstup do platenej služby

 

Obsah videoškolenia:

 • Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá
 • Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia
 • Dohody 15-ročných od 1.3.2021
 • DoBPŠ od 1.3.2021, dohody počas prázdnin po skončení školy
 • Pravidlá pre pracovný čas dohodárov
 • Evidencia
 • Odmena dohodára, príplatky, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda
 • Podmienky práce mladistvých na dohody
 • Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
 • Pravidelný a nepravidelný príjem v SP
 • Platenie poistného z dohôd, DoBPŠ, dohody dôchodcov, výnimky
 • Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, termíny, kódy, opakované uzatváranie dohôd
 • Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP
 • Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP
 • Vykazovanie dohôd v ZP
 • Dohoda a neprítomnosť v práci, PN dohodára
 • Dohoda popri “materskej” a rodičovskej dovolenke – platenie poistného a vykazovanie
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov
 • Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody

RNDr. Jana Motyčková