Na základe podpísanej licenčnej zmluvy s p. RNDr. Janou Motyčkovou Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie (2 hod 58 min) a materiál (25 str.).
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 30 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202114, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia a materiálu.

 

Lektorka RNDr. Jana Motyčková

odborníčka na mzdovú problematiku

Cena 30 € s DPH
Termín Vstup do platenej služby

 

Obsah videoškolenia:

1. Dôchodky zo sociálneho poistenia
– Podmienky nároku na starobný, predčasný starobný a invalidný dôchodok
– Výpočet dôchodkov
– Dôchodkový vek od r. 2021
– Minimálny dôchodok
– Dôchodky pri práci vo viacerých štátoch EÚ – základné pravidlá
– Pozostalostné krytie – SP a II. pilier, invalidita a II. pilier
– Dôchodkové poistenie platené štátom
2. Pripravované zmeny v dôchodkoch 2022/2023 (stav legislatívy k 10/2021)
– Vyplácanie dôchodku počas PN
– Rodičovský dôchodok od r. 2023
– Úpravy dôchodkového veku od r. 2023
– Dôchodok po odpracovaní 40 rokov
– Zmena v úprave aktuálnej dôchodkovej hodnoty
– Zmeny v započítaní dôb
3. Ísť do dôchodku v r. 2021 alebo v r. 2022?

RNDr. Jana Motyčková