Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie.
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 50 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202220, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu videoškolenia a podrobne spracovaný pracovný manuál.

 

Lektor Ing. Vladimír Ozimý
Cena 50 € s DPH
Termín aktuálne dostupné

 

Obsah školenia:

 • Dodanie tovaru a všeobecné pravidlá určenia miesta dodania tovaru
 • Definícia predaja tovaru na diaľku na území EÚ a miesto dodania tovaru pri dodaní tovaru na diaľku na území EÚ
 • Definícia predaja tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a miesto dodania tovaru pri dodaní tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov
 • Registračné povinnosti pri predaji na diaľku
 • Zavedenie fikcie dodania pri predaji tovaru na území EÚ a predaji tovaru na diaľku prostredníctvom digitálnych platforiem + súvisiace pravidlá
 • Poskytnutie služby a všeobecné pravidlá určenia miesta dodania služby
 • Osobitné pravidlá miesta poskytnutia služby na nezdaniteľné osoby
 • Dodanie elektronických služieb
 • Uplatňovanie dane na služby dodávané nezdaniteľným osobám, predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru
 • Podávanie daňových priznaní v režime OSS
 • Cezhraničné obchody s tovarom v EÚ (preukázanie oslobodenia § 43, reťazové obchody, trojstranný obchod)

Ing. Vladimír Ozimý