Na základe spolupráce s p. JUDr. Oľgou Groszovou Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie v rozsahu cca 5 hod. a materiál.

Videoškolenie bude možné sledovať (aj opakovane alebo po častiach) len v období 15. – 16. 11. 2021.
Účastníci videoškolenia môžu vopred položiť otázky (e-mailom na velmax@velmax.sk), na ktoré dostanú písomne spracované odpovede v priebehu decembra. Písomný materiál k školeniu bude pre účastníkov dostupný pred 15. 11. 2021.

Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 36 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202111, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia a materiálu.

 

Lektorka JUDr. Oľga Groszová

odborníčka na daňovú problematiku

Cena 36 € s DPH
Termín 15. – 16. 11. 2021

 

Obsah videoškolenia:

 1. Mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia
 2. Zmeny v aplikácii sadzby dane 15 %, vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely použitia sadzby dane
 3. Úpravy v oslobodených príjmoch
 4. Pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie zamestnancov z pohľadu daňových výdavkov zamestnávateľa
 5. Daňové výdavky zamestnávateľa na príspevky na stravovanie zamestnancov po novele Zákonníka práce
 6. Náklady zamestnávateľa vzniknuté počas obdobia pandémie
 7. Zmeny v odpisovaní majetku
 8. Odpočet daňovej straty
 9. Odpočet nákladov na výskum a vývoj
 10. Registračná a oznamovacia povinnosť právnickej osoby
 11. Obchodné vzťahy medzi závislými osobami – transferové oceňovanie
 12. Informácia o pripravovaných zmenách zákona o dani z príjmov od 1.1.2022
 13. Informácia o zmenách v zákone o dani z pridanej hodnoty

JUDr. Oľga Groszová