Seminár sme z dôvodu nedostatočného záujmu zrušili. Uhradené poplatky budú v najbližších dňoch vrátené. 

Lektorka Ing. Mgr. Hedviga Vadinová
audítor, daňový poradca, právnik, súdny znalec
Termín 26. 2. 2020 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Penzión Radlinka
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.

 

Program seminára:

1. Charakteristika a typológia neziskových organizácií
2. Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových orgnaizácií (MNO), ktorý prináša nové povinnosti pre všetky subjekty, ktoré sú neziskovými organizáciami
3. Povinnosť neziskových organizácií zostaviť účtovnú závierku – právna úprava a jej aplikácia
4. Postupy účtovania, účtovné triedy, vybrané účtovné prípady
5. Harmonogram prípravných prác pred uzatvorením účtovných
6. Účtovná závierka v účtovníctve neziskovej účtovnej jednotky
7. Výpočet daňových povinností
8. Oslobodenie príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane z príjmov
9. Prezentácia účtovnej závierky
10. Povinnosť štatutárneho auditu, vypracovanie výročných správ a zverejňovanie účtovných dokumentov neziskovej účtovnej jednotky
11. Zákon o registri partnerov verejného sektora a Vyhláška MSSR č. 328/2016 Z. z.
12. Diskusia

Ing. Mgr. Hedviga Vadinová
lektorka