Zobraziť pozvánku v PDF ->

Na seminári si s lektorom zopakujeme úlohy súvisiace s vykonaním ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti a oboznámime sa aj s novými tlačivami a pravidlami pre rok 2020.

Lektor Ing. Pavol Kukučka
odborník na mzdovú problematiku
Termín 21. 2. 2020 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Penzión Radlinka
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.

 

Program seminára:

 

1. Problémy pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2019
– povinnosti a termíny
– daňové tlačivá (Potvrdenie o príjmoch zo ZČ, Žiadosť o vykonanie RZD, Hlásenie o vyúčtovaní dane a ďalšie)
– nezdaniteľné časti základu dane na manžela/manželku
– “milionárska daň”, nerovná daň
– ročný daňový bonus
– preplatky a nedoplatky z ročného zúčtovania ZP
– špecifiká u poberateľov dôchodkov
– podiel zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 %

2. Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2020
– nové tlačivá
– mzdové veličiny platné pre rok 2020
– minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
– mzdové zvýhodnenia
– 13. a 14. mzda/odmena
– nárok na dovolenku
– zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov pri SP a odpočítateľná položka na ZP
– príjmy oslobodené od dane
– príspevky na rekreáciu a na športovú činnosť
– preukazovanie nároku na daňový bonus na vyživované dieťa
– vek odchodu do dôchodku – tabuľky a dôchodkový strop

Ing. Pavol Kukučka
lektor