Ďalšie informácie čoskoro doplníme.

Lektorka RNDr. Jana Motyčková
odborníčka na mzdovú problematiku
Termín 29. 5. 2020 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Penzión Radlinka
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.