Lektorka RNDr. Jana Motyčková
odborníčka na mzdovú problematiku
Termín
Miesto konania

Vzhľadom na nízky počet prihlásených účastníkov a aktualizované opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR bol po konzultácii s lektorkou seminár zrušený. Všetci prihlásení záujemcovia boli s týmto rozhodnutím oboznámení.