Lektorka RNDr. Jana Motyčková
odborníčka na mzdovú problematiku
Termín 30. september 2020
Miesto konania Penzión Radlinka, Radlinského ul., Prešov

Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením vírusu COVID-19 bude príprava aj priebeh seminára podriadený aktuálne platným nariadeniam Úrade verejného zdravotníctva SR v čase konania.

Obsah seminára:

Dohody komplexne

 • Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá
 • Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia
 • Pravidlá pre pracovný čas dohodárov
 • Evidencia
 • Odmena dohodára, príplatky, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda
 • Podmienky práce mladistvých na dohody
 • Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
 • Platenie poistného z dohôd, DoBPŠ, dohody dôchodcov, výnimky, zmeny od 1.1.2020
 • Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, termíny, kódy, opakované uzatváranie dohôd
 • Vykazovanie dohôd s pravidelným/nepravidelným príjmom pre SP
 • Vykazovanie dohôd v ZP
 • Dohoda a neprítomnosť v práci, PN dohodára
 • Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie  poistného a vykazovanie
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov
 • Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody

Štatutár, člen štatutárneho orgánu, člen dozornej rady, spoločník s.r.o., poslanci, členovia komisií

 • Vznik a zánik právneho vzťahu s nárokom na príjem zo závislej činnosti štatutárov, spoločníkov, členov dozornej rady – posudzovanie pre SP
 • Vznik a zánik právneho vzťahu poslancov, členov obecných rád, komisií – posudzovanie pre SP
 • Štatutár a iné s pravidelným/nepravidelným príjmom – prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP
 • Výnimky z platenia poistného u dôchodcov, posudzovanie od 1.1.2020
 • Súbeh viacerých právnych vzťahov
 • Práceneschopnosť, poberanie materského, oznamovanie do ZP, vykazovanie v SP