Lektorka Ing. Jana Acsová
audítor SKAU, daňový poradca SKDP
Termín 23. 1. 2020 o 8:30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Penzión Radlinka
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.

Ďalšie informácie zverejníme čoskoro.