s lektorkou RNDr. Janou Motyčkovou v termíne 17. 10. 2019

Zobraziť pozvánku v PDF ->

Mzdové účtovníčky, ekonómovia, vedúci zamestnanci, pozývame Vás na seminár!

Viete všetko o pracovných cestách a povinnom odpočinku? Kedy môže zamestnávateľ nariadiť prácu nadčas? Za akých podmienok je možné nevyčerpanú dovolenku preplatiť? Naša lektorka Vám odpovie na Vaše otázky!

Lektorka RNDr. Jana Motyčková
odborníčka na mzdovú problematiku
Termín 17. 10. 2019 o 8:30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Penzión Radlinka
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.

Seminár je vhodný nielen pre mzdové učtárne, ale aj pre vedúcich zamestnancov, ktorí prideľujú prácu, rozvrhujú pracovný čas, riadia zamestnancov a odsúhlasujú nadčasy, dovolenky a pod.

Obsah seminára:

1. Pracovný čas
– pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien a prac. času
– odpočinok a prestávky v práci
– práca nadčas
– podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
– konto pracovného času, pružný pracovný čas
2. Pohotovosť
– nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity
3. Dovolenka
– určenie nároku na dovolenku a jej čerpanie
– preplácanie dovolenky
4. Prekážky v práci
– druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady
– práceneschopnosť a OČR
– dokladovanie a oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
5. Materská a rodičovská dovolenka
– MD, RD a dovolenka – zistenie nároku, čerpanie, možnosti preplatenia
– oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
6. Pracovná cesta
– pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
– povinné voľno

RNDr. Jana Motyčková
lektorka

 

Organizačné pokyny

Seminár sa bude konať 17. 10. 2019 v priestoroch Penziónu Radlinka, Radlinského 17, 080 01 Prešov. Vyplnenú záväznú prihlášku nám pošlite emailom najneskôr deň pred konaním seminára. Výška poplatku za seminár za jedného účastníka je 40 € s DPH pri platbe v hotovosti v deň konania na mieste. Pri úhrade poplatku na účet organizátora zaplatíte 37 € s DPH. Pri platbe na účet č.: (IBAN) SK15 7500 0000 0040 1490 3399 uveďte VS: 171019, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, v kolónke správa pre prijímateľa: obchodné meno Vašej firmy.

Spôsob platby Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
Úhrada na účet
do 15. 10. 2019
30,83 € 6,17 € 37,00 €
Platba v hotovosti
17. 10. 2019
33,33 € 6,67 € 40,00 €

V cene poplatku je zahrnutý aj odborný materiál lektora, občerstvenie a obed podávaný v mieste konania seminára. Pri prezentácii Vás prosíme o preukázanie sa dokladom o úhrade poplatku. Pozvánka plní funkciu účtovného dokladu. Firma Velmax, s.r.o. je platiteľom DPH.

Ing. Stanislav Handzuš – konateľ