Lektorka RNDr. Jana Motyčková
lektorka s dlhodobou praxou v oblasti miezd a odvodov
Termín 6. 12. 2022 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Penzión Radlinka
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.
Poplatok 50 € s DPH pri platbe v hotovosti na mieste
alebo
45 € s DPH pri platbe na účet

Organizačné pokyny:

Na seminár sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy velmax@velmax.sk.
Prosíme Vás o uvedenie obchodného mena a sídla organizácie, IČO (DIČ, IČ DPH), mena účastníka spolu s tel. kontaktom a spôsobu platby.

Poplatok za seminár pre jedného účastníka je vo výške 50 € s DPH pri platbe v hotovosti v deň konania na mieste.
Pri poplatku na účet organizátora do 2. 12. 2022 je výška poplatku 45 € s DPH (IBAN: SK15 7500 0000 0040 1490 3399, VS: 271022, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, správa pre prijímateľa: obchodné meno firmy).
V cene poplatku je zahrnutý odborný materiál lektorky, občerstvenie a obed podávaný v priestoroch reštaurácie Radlinka. Firma Velmax, s. r. o. je platiteľom DPH.

Program seminára:

1. Mzdové parametre v r. 2023
– minimálna mzda, sadzby príplatkov
– daňové parametre
– SP, ZP a iné parametre
2. Dohody a sezónne práce
– typy činností na dohody na sezónne práce
– podmienky výkonu práce z hľadiska Zákonníka práce
– zdanenie, zdravotné poistenie
– sociálne poistenie – prihlasovanie, odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci, príklady
– ELDP, započítanie pre dávky zo SP
3. Nová odvodová odpočítateľná položka (OOP) pre DoBPŠ a dohody dôchodcov
– nahradenie výnimky z platenie poistného odvodovou odpočítateľnou položkou
– uplatňovanie u zamestnávateľa, dohody predchádzajúce z roku 2022 do roku 2023
– termíny
– zmeny v oznamovacích povinnostiach v SP, prechod 2022/2023
– vykazovanie dohôd s OOP do SP
– ELDP, posudzovanie OOP pre dôchodky
4. Ďalšie zmeny v sociálnom poistení
– zmeny v dohodách s nepravidelným príjmom
– zmeny vo vylúčenej povinnosti platiť poistné
– nové údaje vo výkaze pre SP – zhromažďovanie analytických údajov
– ďalšie zmeny
5. Zmeny v Zákonníku práce
– elektronická forma stravovacích poukážok
– príspevok na štátom podporované nájomné bývanie, oslobodenie od dane
– ďalšie zmeny
6. Daňový bonus na dieťa v RZD za rok 2022 a od 1. 1. 2023
– daňový bonus za rok 2022 v RZD a DP
– nové sadzby a podmienky v r. 2023
7. Ďalšie zmeny v dani z príjmov (závislá činnosť)
8. Zmeny v zdravotnom poistení (pripravované)
– minimálny základ zamestnanca
– oznamovanie údajov zamestnancov
9. Zmeny v nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
10. Ísť do dôchodku v roku 2022 alebo 2023?

RNDr. Jana Motyčková
lektorka