Zobraziť pozvánku v PDF ->

Viete všetko o zamestnávaní študentov stredných a vysokých škôl? Čo všetko ovplyvní zvýšenie životného minima? Aké zmeny čakajú od roku 2020 zamestnancov a zamestnávateľov? Náš lektor Vám odpovie na Vaše otázky!

Lektor Ing. Pavol Kukučka
odborník na mzdovú problematiku
Termín 22. 11. 2019 o 8:30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Penzión Radlinka
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.

 

Program seminára:

1. Suma životného minima platná od 1. 7. 2019
– vplyv na daňový bonus, prídavky na dieťa a exekúcie
2. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2020
– doplatok sumy minimálnej mzdy
– zvýšenie hodnoty príplatkov
3. Mzda/plat počas obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov
– 13. a 14. plat
4. Akademický rok 2019/2020
– dohody o brigádnickej práci študentov, daňové bonusy, prerušenia štúdia,…
5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre VŠ a SŠ na rok 2020
6. Zdravotné a sociálne poistenie
– komplexný prehľad odvodov
– ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
– vianočný príspevok
7. Zákonník práce § 152a – Rekreácia zamestnancov
– rekreácia zamestnancov a problémové oblasti
8. Poznámky k Zákonu o ochrane osobných údajov
– spracúvanie osobných údajov v prostredí škôl
– fotografie osôb a udalostí
9. Pripravované zmeny v zákonoch a parametre platné pre rok 2020
– zdravotné a sociálne poistenie, daň z príjmov, Zákonník práce

Ing. Pavol Kukučka
lektor

 

Organizačné pokyny

Seminár sa bude konať 22. 11. 2019 v priestoroch Penziónu Radlinka, Radlinského 17, 080 01 Prešov. Vyplnenú záväznú prihlášku nám pošlite emailom najneskôr deň pred konaním seminára. Výška poplatku za seminár za jedného účastníka je 40 € s DPH pri platbe v hotovosti v deň konania na mieste. Pri úhrade poplatku na účet organizátora zaplatíte 37 € s DPH. Pri platbe na účet č.: (IBAN) SK15 7500 0000 0040 1490 3399 uveďte VS: 221119, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, v kolónke správa pre prijímateľa: obchodné meno Vašej firmy.

Spôsob platby Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
Úhrada na účet
do 20. 11. 2019
30,83 € 6,17 € 37,00 €
Platba v hotovosti
22. 11. 2019
33,33 € 6,67 € 40,00 €

V cene poplatku je zahrnutý aj odborný materiál lektora, občerstvenie a obed podávaný v mieste konania seminára. Firma Velmax, s.r.o. je platiteľom DPH.

Ing. Stanislav Handzuš – konateľ