Lektor Ing. Pavol Kukučka
lektor s dlhodobou praxou v oblasti miezd a odvodov
Termín 9. 11. 2022 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Penzión Radlinka
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.
Poplatok 50 € s DPH pri platbe v hotovosti na mieste
alebo
45 € s DPH pri platbe na účet

Organizačné pokyny:

Na seminár sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy velmax@velmax.sk.
Prosíme Vás o uvedenie obchodného mena a sídla organizácie, IČO (DIČ, IČ DPH), mena účastníka spolu s tel. kontaktom a spôsobu platby.

Poplatok za seminár pre jedného účastníka je vo výške 50 € s DPH pri platbe v hotovosti v deň konania na mieste.
Pri platbe na účet organizátora do 7. 11. 2022 je výška poplatku 45 € s DPH (IBAN: SK15 7500 0000 0040 1490 3399, VS: 091122, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, správa pre prijímateľa: obchodné meno firmy).
V cene poplatku je zahrnutý odborný materiál lektora, občerstvenie a obed podávaný v priestoroch reštaurácie Radlinka. Firma Velmax, s. r. o. je platiteľom DPH.

Program seminára:

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve VŠ a SŠ na rok 2022
– odmena 500 eur
– jeden deň pracovného voľna do konca decembra 2022
Zákonník práce – účinnosť sa posúva na 1. 11. 2022
– transpozícia smernice EÚ 2019 / 1152 a smernice EÚ 2019 / 1158
– doručovanie – úložná doba
– trvanie pracovného pomeru
– podstatné náležitosti pracovnej zmluvy
– skúšobná doba – doba určitá
– prechod na inú formu zamestnania
– úmrtie zamestnanca – odstupné, odchodné
– zrážky zo mzdy – finančný príspevok na stravovanie
– usporiadanie pojmov – materská, otcovská, rodičovská dovolenka
– dohody – minimálna predvídateľnosť práce
Daňový bonus na dieťa
– duálny systém uplatňovania daňového bonusu od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022
– sumy daňového bonusu od 1. 1. 2023
– zrušenie valorizácie sumy daňového bonusu
– čiastkový základ dane, nový pojem pri určovaní výšky daňového bonusu
– výpočet daňového bonusu v závislosti od čiastkového základu dane v jednotlivých pásmach
– postup pri RZD z pohľadu ročného daňového bonusu
Starobné dôchodky od 1. 1. 2023
– zmena podmienok na priznanie predčasného dôchodku – zavedenie predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch
– zmena pri určovaní dôchodkového veku)
– rodičovský bonus
Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2021
– veličiny závislé od PMM v roku 2023 – sociálne poistenie
Minimálna mzda v roku 2023
– zvýšia sa hodnoty príplatkov od 1. 1. 2023?
Suma životného minima platná od 1. 7. 2021 a jej vplyv na:
– výkon exekučných zrážok
– nezdaniteľné časti základu dane
Zvýšené sumy stravného platné od 1. 9. 2022 a zmeny od 1. 1. 2023

Ing. Pavol Kukučka
lektor