Zobraziť pozvánku v PDF ->

Viete o zmenách v zákone o dani z príjmov k 1. 1. 2019? Ako sa zmenili nezdaniteľné čiastky základu dane fyzickej osoby? Čo prinesie novela zákona o dani z príjmov v roku 2020? Naša lektorka Vám odpovie na Vaše otázky!

Lektorka JUDr. Oľga Groszová
daňový poradca, člen SKDP
Termín 12. 11. 2019 o 8:30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Penzión Radlinka
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.

 

Koniec kalendárneho roka a tým aj koniec zdaňovacieho obdobia je už blízko, je najvyšší čas sa na povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 pripraviť. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 musia podať všetky podnikateľské právnické osoby a z fyzických osôb tie, ktoré majú za roku 2019 zdaniteľný príjem vyšší ako 1968,68 €. Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z., ktorý obsahuje pravidlá, ktoré musíme pri vypracovaní daňového priznania rešpektovať, sa mení niekoľkokrát ročne. To je skutočnosť, ktorá prípravu daňového priznania k dani z príjmov robí veľmi zložitou a náročnou.

 

Program seminára:

1. Novelizácie zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2019 a v priebehu roka 2019, týkajúce sa:
– určenia základu dane fyzickej osoby
– zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a ostatných príjmov
– zmeny v príjmoch oslobodených od dane
2. Nezdaniteľné čiastky základu dane fyzickej osoby platné pre rok 2019 a ich uplatnenia
– nezdaniteľná časť na daňovníka, manželského partnera
– príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
– úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou
3. Daňové a nedaňové výdavky
– výdavky s podmienkou zaplatenia
– účtovné a daňové odpisy
– výdavky na majetok s charakterom osobnej spotreby
– daň z pridanej hodnoty ako daňový výdavok
4. Obchodné vzťahy medzi závislými osobami, transferové oceňovanie
– kto je závislou osobou
– úprava základu dane závislých osôb
5. Zmeny v uplatňovaní daňového bonusu na nezaopatrené dieťa v roku 2019
6. Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2020
– “mikrodaňovník”, zmeny v odpisovaní, v odpočte straty, v platení preddavkov na daň a ďalšie
7. Diskusia

JUDr. Oľga Groszová
lektorka

 

Organizačné pokyny

Seminár sa bude konať 12. 11. 2019 v priestoroch Penziónu Radlinka, Radlinského 17, 080 01 Prešov. Vyplnenú záväznú prihlášku nám pošlite emailom najneskôr deň pred konaním seminára. Výška poplatku za seminár za jedného účastníka je 40 € s DPH pri platbe v hotovosti v deň konania na mieste. Pri úhrade poplatku na účet organizátora zaplatíte 37 € s DPH. Pri platbe na účet č.: (IBAN) SK15 7500 0000 0040 1490 3399 uveďte VS: 121119, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, v kolónke správa pre prijímateľa: obchodné meno Vašej firmy.

Spôsob platby Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
Úhrada na účet
do 8. 11. 2019
30,83 € 6,17 € 37,00 €
Platba v hotovosti
12. 11. 2019
33,33 € 6,67 € 40,00 €

V cene poplatku je zahrnutý aj odborný materiál lektora, občerstvenie a obed podávaný v mieste konania seminára. Firma Velmax, s.r.o. je platiteľom DPH.

Ing. Stanislav Handzuš – konateľ