Zobraziť pozvánku v PDF ->

POZOR, ZMENA MIESTA KONANIA SEMINÁRA!

Z dôvodu veľkého záujmu sa seminár presúva do priestorov KONGRESOVEJ SÁLY v hoteli LINEAS na Budovateľskej ul. č. 14 v Prešove.

Čo sa zmení v zákone o dani z pridanej hodnoty a v tlačivách daňového priznania a súhrnného výkazu od roku 2020? Ako správne predať a prenajať nehnuteľnosť? Naša lektorka Vám odpovie na Vaše otázky!

Lektorka JUDr. Oľga Groszová
daňový poradca, člen SKDP
Termín 10. 12. 2019 o 8:30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Hotel LINEAS
Budovateľská 14, 080 01 Prešov.

 

Aj v roku 2019 má NR SR na programe jesenného zasadnutia zmeny Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., ktoré nadobudnú účinnosť dňom 1. 1. 2020. V rámci pripraveného seminára si vysvetlíme všetky dôležité zmeny zákona, ich dopad na prax a zároveň si objasníme aj súvisiace postupy.

Novelizácia k 1. 1. 2019, ktorá bola schvaľovaná pre rokom, priniesla významné zmeny pri prenájme a predaji nehnuteľností (§ 38) najmä v tom smere, že obmedzila možnosť voľby zdanenia predaja nehnuteľností a rozšírila povinnosť oslobodenia od dane. S tým súvisí následná povinnosť vrátenia časti odpočtu dane realizovaného pri nadobudnutí danej nehnuteľnosti (§ 54). Ustanovenie § 38 a § 54 patrí v Zákone o DPH k tým náročnejším, preto sa na seminári budeme venovať tejto problematike podrobne.

 

Program seminára:

Rok 2020

1. Novelizácia Zákona o dani z pridanej hodnoty – zmeny účinné od 1. 1. 2020 a ich vplyv na prax platiteľov dane
2. Nové tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
3. Nové tlačivo súhrnného výkazu

Rok 2019

4. § 38 predaj nehnuteľností
– posúdenie daňového režimu DPH pri predaji nehnuteľností
– povinne oslobodené plnenie, povinne zdaňované plnenie a možnosť voľby
– prenos daňovej povinnosti na kupujúceho
– vrátenie pomernej časti odpočtu dane (§ 54)
5. § 38 nájom nehnuteľností
– posúdenie daňového režimu pri nájme nehnuteľností
– povinne oslobodené plnenie, povinne zdaňované plnenie a možnosť voľby
6. § 69 ods. 2 a 3 – osoby povinné platiť daň správcovi dane pri nákupe tovaru a služieb od zahraničných osôb, určenie miesta dodania – § 13, 14, 15, 16
– výdavky s podmienkou zaplatenia
– účtovné a daňové odpisy
– výdavky na majetok s charakterom osobnej spotreby
– daň z pridanej hodnoty ako daňový výdavok
7. Diskusia

JUDr. Oľga Groszová
lektorka

 

Organizačné pokyny

Seminár sa bude konať 10. 12. 2019 v priestoroch Penziónu Radlinka, Radlinského 17, 080 01 Prešov. Vyplnenú záväznú prihlášku nám pošlite emailom najneskôr deň pred konaním seminára. Výška poplatku za seminár za jedného účastníka je 40 € s DPH pri platbe v hotovosti v deň konania na mieste. Pri úhrade poplatku na účet organizátora zaplatíte 37 € s DPH. Pri platbe na účet č.: (IBAN) SK15 7500 0000 0040 1490 3399 uveďte VS: 101219, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, v kolónke správa pre prijímateľa: obchodné meno Vašej firmy.

Spôsob platby Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
Úhrada na účet
do 6. 12. 2019
30,83 € 6,17 € 37,00 €
Platba v hotovosti
10. 12. 2019
33,33 € 6,67 € 40,00 €

V cene poplatku je zahrnutý aj odborný materiál lektora, občerstvenie a obed podávaný v mieste konania seminára. Firma Velmax, s.r.o. je platiteľom DPH.

Ing. Stanislav Handzuš – konateľ