Zobraziť pozvánku v PDF ->

Ako sa od 1. 1. 2020 zmení minimálna mzda, nezdaniteľná časť základu dane, poistné u dôchodcov či rodičovský príspevok? Čo prinesie novela zákona o nelegálnom zamestnávaní? Naša lektorka Vám odpovie na Vaše otázky!

Lektorka RNDr. Jana Motyčková
odborníčka na mzdovú problematiku
Termín 13. 12. 2019 o 8:30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Penzión Radlinka
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.

Obsah seminára:

1. Minimálna mzda v roku 2020 a súvisiace úpravy
2. Dane, sociálne a zdravotné poistenie – parametre v roku 2020
3. Zmeny v dani z príjmov zo závislej činnosti, zaokrúhľovanie, benefity oslobodené od dane, zmeny v nezdaniteľných častiach
4. Dokladovanie daňového bonusu od 1. 12. 2019
5. Športové poukazy
6. Zmluvy o výkone funkcie športového odborníka – zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení
7. Zmeny v platení poistného u dôchodcov
8. Zmeny v dôchodkovom veku
9. Ďalšie legislatívne zmeny v mzdovej oblasti
10. Vyhlásenie k dani z príjmov, zmena od 1. 1. 2020
11. Novela zákona o nelegálnom zamestnávaní
12. Rodičovský príspevok v r. 2020 – podmienky nároku na vyšší príspevok
13. Oznamovacia povinnosť na zamestnancov zaradených do 2. kategórie
14. Ročný výkaz o zamestnávaní ZŤP
15. Vystavenie Potvrdenia o zdaniteľnom príjme

RNDr. Jana Motyčková
lektorka

 

Organizačné pokyny

Seminár sa bude konať 13. 12. 2019 v priestoroch Penziónu Radlinka, Radlinského 17, 080 01 Prešov. Vyplnenú záväznú prihlášku nám pošlite emailom najneskôr deň pred konaním seminára. Výška poplatku za seminár za jedného účastníka je 40 € s DPH pri platbe v hotovosti v deň konania na mieste. Pri úhrade poplatku na účet organizátora zaplatíte 37 € s DPH. Pri platbe na účet č.: (IBAN) SK15 7500 0000 0040 1490 3399 uveďte VS: 131219, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, v kolónke správa pre prijímateľa: obchodné meno Vašej firmy.

Spôsob platby Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
Úhrada na účet
do 11. 12. 2019
30,83 € 6,17 € 37,00 €
Platba v hotovosti
13. 12. 2019
33,33 € 6,67 € 40,00 €

V cene poplatku je zahrnutý aj odborný materiál lektora, občerstvenie a obed podávaný v mieste konania seminára. Pri prezentácii Vás prosíme o preukázanie sa dokladom o úhrade poplatku. Pozvánka plní funkciu účtovného dokladu. Firma Velmax, s.r.o. je platiteľom DPH.

Ing. Stanislav Handzuš – konateľ