Velmax s.r.o. - Úvodná stránka Velmax, s.r.o. - Spracováva ekonomickú agendu, poskytuje poradenstvo, služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, v spolupráci so špecializovanými firmami spracováva projekty na využitie eurofondov a venuje sa vzdelávacím aktivitám.
 

O nás | Ekonomika | Poradenstvo | Vzdelávanie | Kontakt | Lektori | Klienti a partneri | Vaše postrehy | URL

> Vzdelávanie

Semináre | Školenia | Kurzy | Prihláška | Fotogaléria | Archív

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje záujemcom možnosť vzdelávania sa v ekonomickej oblasti formou seminárov, školení a kurzov. Cieľom tejto aktivity je poskytnúť širokej odbornej verejnosti aktuálne informácie z jednotlivých oblastí ekonomickej problematiky a pružne reagovať na zmeny predpisov a legislatívy.

Ďalej ponúkame:

  • konzultácie z účtovnej, daňovej a mzdovej problematiky


Organizujeme kurzy podvojného, jednoduchého a mzdového účtovníctva.

1 hod. kurzu stojí 3 - 4 € bez dph. Cena sa môže zmeniť v závislosti od počtu účastníkov a rozsahu vzdelávania.


Najbližšie kurzy vizážistiky sa budú konať:

Viac informácií nájdete na podstránke Kurzy


Daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO za rok 2018

JUDr. Oľga Groszová
Lektorka, daňová poradkyňa.

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov. Zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste (vedie pod ním železničná trať) ku križovatke. Pri križovatke odbočte doľava na Budovateľskú ulicu a oproti zastávke je Hotel Lineas. Parkovanie pri hoteli je bez poplatkov. Zo zastávky Čierny most pokračovať MHD spojom č. 5 alebo č. 7. Zo Sekčova premáva MHD č. 34 na Sídlisko III a naopak. Na susednú Škultétyho ulicu sa dostanete aj spojmi č. 2, 11, 38. Potom od semaforov je potrebné prejsť cca 100 metrov.

Termín: 16. 01. 2019 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2018

Ing. Jana Acsová
Lektorka a audítorka SKAU, daňová poradkyňa SKDP.

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov. Zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste (vedie pod ním železničná trať) ku križovatke. Pri križovatke odbočte doľava na Budovateľskú ulicu a oproti zastávke je Hotel Lineas. Parkovanie pri hoteli je bez poplatkov. Zo zastávky Čierny most pokračovať MHD spojom č. 5 alebo č. 7. Zo Sekčova premáva MHD č. 34 na Sídlisko III a naopak. Na susednú Škultétyho ulicu sa dostanete aj spojmi č. 2, 11, 38. Potom od semaforov je potrebné prejsť cca 100 metrov.

Termín: 23. 01. 2019 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Novelizácia zákona o DPH - zmeny pre rok 2019

JUDr. Oľga Groszová
Lektorka, daňová poradkyňa.

Miesto konania: Penzión Radlinka. Radlinského ulica, 080 01 Prešov. Zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste (vedie pod ním železničná trať). Prvá odbočka vľavo je Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión Radlinka. Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.

Termín: 13. 02. 2019 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


SEMINÁRE A KURZY, KTORÉ ORGANIZUJEME V ROKU 2019
Viac informácií vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Dávame do vašej pozornosti nové priestory pre konanie seminárov!

Velmax - Semináre - Prešov

Velmax - Semináre - Prešov

Velmax - Semináre - Prešov

Máte problém nájsť naše nové priestory? Kontaktujte nás na čísle: 0918 600 556


Velmax - dáme Vám viac!

Prvé pravidlo: 50 % zľava

Ak sa firma/účastník zúčastní štyroch 1-dňových seminárov organizovaných spoločnosťou Velmax, s.r.o. vzniká jej nárok na 50 % zľavu z ceny z 5. seminára. Platí to len vtedy, ak medzi konaním prvého seminára a piateho seminára, na ktorý si chce uplatniť zľavu neubehlo viac ako 365 dní /rok/.

Druhé pravidlo: 20 % zľava

Ak sa firma/účastník zúčastní štyroch 1-dňových seminárov organizovaných spoločnosťou Velmax, s.r.o. vzniká jej nárok na 20 % zľavu z ceny z 5. seminára. Platí to len vtedy, ak nevyužije zľavu podľa prvého pravidla a medzi konaním prvého seminára a piateho seminára, na ktorý si chce uplatniť zľavu neubehlo viac ako 730 dní /2 roky/.

Takto vzniknutý nárok si môže firma/účastník uplatniť u organizátora seminára spoločnosti Velmax, s.r.o. pred konaním 5. seminára v záväznej prihláške, alebo osobne, telefonicky, faxom, e-mailom.

Organizátor preverí vznik nároku a o výsledku bude záujemcu o zľavu informovať. Ak nárok vznikne, bude záujemcovi o zľavu vyhotovený daňový doklad s uplatnením príslušnej zľavy.


Velmax - Partner pri Vašom podnikaní!

Daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO za rok 2018 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 16. 1. 2019. Miesto konania: Prešov.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2018 - Ing. Jana Acsová - Termín: 23. 1. 2019. Miesto konania: Prešov.

Novelizácia zákona o DPH - zmeny pre rok 2019 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 13. 2. 2019. Miesto konania: Prešov.

Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 + zmeny v mzdovej oblasti v roku 2019 - Ing. Pavol Kukučka - Termín: 19. 2. 2019. Miesto konania: Prešov.

Pripravujeme kurz podvojného účtovníctva s Ing. Beátou Strakovou.

1 hod. kurzu stojí 3 - 4 € bez DPH. Cena sa môže zmeniť v závislosti od počtu účastníkov a rozsahu vzdelávania.

Viac informácií v časti - Vzdelávanie

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje záujemcom možnosť vzdelávania sa v ekonomickej oblasti formou seminárov, školení a kurzov. Cieľom tejto aktivity je poskytnúť širokej odbornej verejnosti aktuálne informácie z jednotlivých oblastí ekonomickej problematiky a pružne reagovať na zmeny predpisov a legislatívy.

Copyright © 2004 - 2019 Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET