Velmax s.r.o. - Úvodná stránka Velmax, s.r.o. - Spracováva ekonomickú agendu, poskytuje poradenstvo, služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, v spolupráci so špecializovanými firmami spracováva projekty na využitie eurofondov a venuje sa vzdelávacím aktivitám.
 

O nás | Ekonomika | Poradenstvo | Vzdelávanie | Kontakt | Lektori | Klienti a partneri | Vaše postrehy | URL

> URL odkazy

NBS
www.nbs.sk
Živnostenský register
www.zrsr.sk
Obchodný register
www.orsr.sk
Dane
www.epi.sk
Štatistický úrad
www.statistics.sk
Sociálna poisťovňa
www.socpoist.sk
Všeobecná zdravotná poisťovňa
www.vszp.sk
Dôvera zdravotná poisťovňa
www.dovera.sk
Union zdravotná poisťovňa
www.unionzp.sk
Úrad na ochranu osobných údajov
www.dataprotection.gov.sk
Úrad pre verejné obstarávanie
www.uvo.gov.sk
Ministerstvo financií SR
www.finance.gov.sk
Daňové riaditeľstvo SR
http://www.drsr.sk/wps/portal
Prešovská VÚC
www.vucpo.sk
Košická VÚC
www.kosice-region.sk
Ministerstvo hospodárstva SR
www.economy.gov.sk
Ministerstvo dopravy SR
www.telecom.gov.sk
Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR
www.employment.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk


Velmax - Partner pri Vašom podnikaní!

Daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO za rok 2018 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 16. 1. 2019. Miesto konania: Prešov.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2018 - Ing. Jana Acsová - Termín: 23. 1. 2019. Miesto konania: Prešov.

Novelizácia zákona o DPH - zmeny pre rok 2019 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 13. 2. 2019. Miesto konania: Prešov.

Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 + zmeny v mzdovej oblasti v roku 2019 - Ing. Pavol Kukučka - Termín: 19. 2. 2019. Miesto konania: Prešov.

Pripravujeme kurz podvojného účtovníctva s Ing. Beátou Strakovou.

1 hod. kurzu stojí 3 - 4 € bez DPH. Cena sa môže zmeniť v závislosti od počtu účastníkov a rozsahu vzdelávania.

Viac informácií v časti - Vzdelávanie

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje záujemcom možnosť vzdelávania sa v ekonomickej oblasti formou seminárov, školení a kurzov. Cieľom tejto aktivity je poskytnúť širokej odbornej verejnosti aktuálne informácie z jednotlivých oblastí ekonomickej problematiky a pružne reagovať na zmeny predpisov a legislatívy.

Copyright © 2004 - 2019 Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET