Velmax s.r.o. - Úvodná stránka Velmax, s.r.o. - Spracováva ekonomickú agendu, poskytuje poradenstvo, služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, v spolupráci so špecializovanými firmami spracováva projekty na využitie eurofondov a venuje sa vzdelávacím aktivitám.
 

O nás | Ekonomika | Poradenstvo | Vzdelávanie | Kontakt | Lektori | Klienti a partneri | Vaše postrehy | URL

> URL odkazy

NBS
www.nbs.sk
Živnostenský register
www.zrsr.sk
Obchodný register
www.orsr.sk
Dane
www.epi.sk
Štatistický úrad
www.statistics.sk
Sociálna poisťovňa
www.socpoist.sk
Všeobecná zdravotná poisťovňa
www.vszp.sk
Dôvera zdravotná poisťovňa
www.dovera.sk
Union zdravotná poisťovňa
www.unionzp.sk
Úrad na ochranu osobných údajov
www.dataprotection.gov.sk
Úrad pre verejné obstarávanie
www.uvo.gov.sk
Ministerstvo financií SR
www.finance.gov.sk
Daňové riaditeľstvo SR
http://www.drsr.sk/wps/portal
Prešovská VÚC
www.vucpo.sk
Košická VÚC
www.kosice-region.sk
Ministerstvo hospodárstva SR
www.economy.gov.sk
Ministerstvo dopravy SR
www.telecom.gov.sk
Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR
www.employment.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk


Velmax - Partner pri Vašom podnikaní!

Daň z pridanej hodnoty v praxi – zmeny od 1. 1. 2019 - JUDr. Oľga Groszová. Termín: 04. 06. 2019. Miesto konania: Prešov.

Mzdová účtovníčka v II. Q roku 2019 - Ing. Pavol Kukučka - Termín: 06. 06. 2019. Miesto konania: Prešov.

Škola líčenia s maskérkou Zuzanou Suszter. Nový termín na kurz vizážistiky: jún 2019 (sobota) od 10.00 do 12.00 hod.. Viac informácií nájdete na podstránke - Kurzy!

Prvé stretnutia pri kurze podvojného účtovníctva - 03. 06. 2019 o 16.00 hod..

Riadenie pracovného času, nadčasy a dovolenky / firemné školenie pre vedúcich zamestnancov / RNDr. Jana Motyčková - Na objednávku!

Som vedúci zamestnanec /firemné školenie/ Mgr. Katarína Timková - Na objednávku!

Celá ponuku v sekcii - Vzdelávanie!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas - Mgr. Katarína Timková - Na objednávku!

Kurz podvojného účtovníctva - Ing. Beáta Straková - Máj - Jún 2019, Školiace stredisko Velmax, s.r.o., Budovateľská 38 Prešov.

Velmax - dáme Vám viac!

Copyright © 2004 - 2019 Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET