Velmax s.r.o. - Úvodná stránka Velmax, s.r.o. - Spracováva ekonomickú agendu, poskytuje poradenstvo, služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, v spolupráci so špecializovanými firmami spracováva projekty na využitie eurofondov a venuje sa vzdelávacím aktivitám.
 

O nás | Ekonomika | Poradenstvo | Vzdelávanie | Kontakt | Lektori | Klienti a partneri | Vaše postrehy | URL

> Poradenstvo

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje svojím klientom poradenské služby z rôznych oblastí. Naše odborné znalosti a lektorské skúsenosti, doplnené o neustále sledovanie legislatívnych zmien, sú predpokladom pre pomoc pri riešení Vašich problémov.

Poskytujeme poradenstvo z oblastí:

  • Jednoduchého účtovníctva

  • Podvojného účtovníctva

  • Mzdovej agendy

  • Personalistiky a pracovného práva

  • Obchodného práva

  • Spracovania a realizácie podnikateľských zámerov


Služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje svojim klientom služby súvisiace so založením, vznikom, zmenami a likvidáciou spoločností s ručením obmedzeným a aj iných obchodných spoločností. Zákazníkom, ktorí sa rozhodli svoj podnikateľský zámer realizovať prostredníctvom novej spoločnosti s ručením obmedzeným, firma Velmax, s.r.o. spracuje spoločenskú zmluvu, resp. zakladateľskú listinu, spracuje podklady na vystavenie živnostenského listu, podklady pre registráciu do obchodného registra a zbierky listín. Služba je určená aj pre klientov, ktorí sú nútení realizovať v existujúcej spoločnosti s ručením obmedzeným nejaké zmeny a následne ich zaviesť aj do obchodného registra a zbierky listín. Rovnako Vám môže firma Velmax, s.r.o. pomôcť aj pri zrušení nefungujúcej spoločnosti s ručením obmedzeným a jej výmazu z obchodného registra.


Eurofondy

Firma Velmax, s.r.o. spolupracuje s inými subjektmi pri spracovaní projektov na spracovanie Eurofondov.

Službu spracovania projektov na čerpanie prostriedkov z Eurofondov poskytuje klientom - záujemcom oprávneným čerpať prostriedky z Eurofondov firma Velmax v spolupráci so špecializovanými pracoviskami, ktoré majú z tejto oblasti bohaté skúsenosti a výsledky:

  • Zhodnotenie aktuálneho stavu, posúdenie zámeru a možností čerpania prostriedkov

  • Získanie podkladov pre vypracovanie projektu

  • Spracovanie vlastného projektu

  • Kompletizácia projektu

Účtovníctvo čerpania Eurofondov

Službu spracovania účtovníctva čerpania Eurofondov firma Velmax, s.r.o. poskytuje klientom, ktorí sú oprávnení čerpať prostriedky z Eurofondov a musia podľa zákona viesť účtovníctvo v súlade s platnou slovenskou legislatívou a pravidlami stanovenými Európskou úniou. Samozrejmosťou je sledovanie legislatívnych zmien a termínov na odovzdávanie jednotlivých dokladov, písomností, výkazov a aktívna spolupráca s klientom.

Spracovanie kompletnej agendy účtovníctva čerpania Eurofondov.


Velmax - Partner pri Vašom podnikaní!

Najbližší kurz vizážistiky organizujeme 24. 11. 2018!

Obchodný zákonník a jeho prepojenie na účtovníctvo, vlastné imanie, fondy, konateľ, spoločník, zmluvné vzťahy, fakturácia, sankcie - Ing. Bc. Jana Acsová - Termín: 06. 11. 2018 o 8.30 hod. - Miesto konania: Prešov.

Zákonník práce v roku 2018 - Mgr. Katarína Timková - Termín: 07. 11. 2018 o 8.30 hod. - Miesto konania: Prešov.

Voľby 2018, odmeňovanie vo verejnej službe v roku 2019, zmeny v mzdovej oblasti a problematika dohodárov - RNDr. Jana Motyčková - Termín: 14. 11. 2018 o 8.30 hod. - Miesto konania: Prešov.

Dlhodobý majetok komplexne – účtovné a daňové hľadisko, špecifiká, automobil v podnikaní - Ing. Bc. Jana Acsová - Termín: 20. 11. 2018 o 8.30 hod. - Miesto konania: Prešov.

Mzdová účtovníčka vo IV. Q. roku 2018 + povinnosti pri výkone zrážok zo mzdy - Ing. Pavol Kukučka - Termín: 29. 11. 2018 o 8.30 hod. - Miesto konania: Prešov.

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje záujemcom možnosť vzdelávania sa v ekonomickej oblasti formou seminárov, školení a kurzov. Cieľom tejto aktivity je poskytnúť širokej odbornej verejnosti aktuálne informácie z jednotlivých oblastí ekonomickej problematiky a pružne reagovať na zmeny predpisov a legislatívy.

Copyright © 2004 - 2018 Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET