Velmax s.r.o. - Úvodná stránka Velmax, s.r.o. - Spracováva ekonomickú agendu, poskytuje poradenstvo, služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, v spolupráci so špecializovanými firmami spracováva projekty na využitie eurofondov a venuje sa vzdelávacím aktivitám.
 

O nás | Ekonomika | Poradenstvo | Vzdelávanie | Kontakt | Lektori | Klienti a partneri | Vaše postrehy | URL

> Poradenstvo

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje svojím klientom poradenské služby z rôznych oblastí. Naše odborné znalosti a lektorské skúsenosti, doplnené o neustále sledovanie legislatívnych zmien, sú predpokladom pre pomoc pri riešení Vašich problémov.

Poskytujeme poradenstvo z oblastí:

  • Jednoduchého účtovníctva

  • Podvojného účtovníctva

  • Mzdovej agendy

  • Personalistiky a pracovného práva

  • Obchodného práva

  • Spracovania a realizácie podnikateľských zámerov


Služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje svojim klientom služby súvisiace so založením, vznikom, zmenami a likvidáciou spoločností s ručením obmedzeným a aj iných obchodných spoločností. Zákazníkom, ktorí sa rozhodli svoj podnikateľský zámer realizovať prostredníctvom novej spoločnosti s ručením obmedzeným, firma Velmax, s.r.o. spracuje spoločenskú zmluvu, resp. zakladateľskú listinu, spracuje podklady na vystavenie živnostenského listu, podklady pre registráciu do obchodného registra a zbierky listín. Služba je určená aj pre klientov, ktorí sú nútení realizovať v existujúcej spoločnosti s ručením obmedzeným nejaké zmeny a následne ich zaviesť aj do obchodného registra a zbierky listín. Rovnako Vám môže firma Velmax, s.r.o. pomôcť aj pri zrušení nefungujúcej spoločnosti s ručením obmedzeným a jej výmazu z obchodného registra.


Eurofondy

Firma Velmax, s.r.o. spolupracuje s inými subjektmi pri spracovaní projektov na spracovanie Eurofondov.

Službu spracovania projektov na čerpanie prostriedkov z Eurofondov poskytuje klientom - záujemcom oprávneným čerpať prostriedky z Eurofondov firma Velmax v spolupráci so špecializovanými pracoviskami, ktoré majú z tejto oblasti bohaté skúsenosti a výsledky:

  • Zhodnotenie aktuálneho stavu, posúdenie zámeru a možností čerpania prostriedkov

  • Získanie podkladov pre vypracovanie projektu

  • Spracovanie vlastného projektu

  • Kompletizácia projektu

Účtovníctvo čerpania Eurofondov

Službu spracovania účtovníctva čerpania Eurofondov firma Velmax, s.r.o. poskytuje klientom, ktorí sú oprávnení čerpať prostriedky z Eurofondov a musia podľa zákona viesť účtovníctvo v súlade s platnou slovenskou legislatívou a pravidlami stanovenými Európskou úniou. Samozrejmosťou je sledovanie legislatívnych zmien a termínov na odovzdávanie jednotlivých dokladov, písomností, výkazov a aktívna spolupráca s klientom.

Spracovanie kompletnej agendy účtovníctva čerpania Eurofondov.


Velmax - Partner pri Vašom podnikaní!

Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 + zmeny v mzdovej oblasti v roku 2019 - Ing. Pavol Kukučka - Termín: 19. 2. 2019. Miesto konania: Prešov.

Som vedúci zamestnanec /školenie z pracovného práva/ Mgr. Katarína Timková - Na objednávku!

Škola líčenia s maskérkou Zuzanou Suszter, ktorá pracuje pre RTVS Nový termín na kurz vizážistiky: 23. 02. 2019 (sobota) od 10.00 do 12.00 hod.

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas vo viaczmenných prevádzkach  /školenie z pracovného práva/ Mgr. Katarína Timková - Na objednávku!

Kurz podvojného účtovníctva - Ing. Beáta Straková - Január - Marec 2019, Školiace stredisko Velmax, s.r.o., Budovateľská 38 Prešov.

1 hod. kurzu stojí 3 - 4 € bez DPH. Cena sa môže zmeniť v závislosti od počtu účastníkov a rozsahu vzdelávania.

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje záujemcom možnosť vzdelávania sa v ekonomickej oblasti formou seminárov, školení a kurzov. Cieľom tejto aktivity je poskytnúť širokej odbornej verejnosti aktuálne informácie z jednotlivých oblastí ekonomickej problematiky a pružne reagovať na zmeny predpisov a legislatívy.

Copyright © 2004 - 2019 Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET