Velmax s.r.o. - Úvodná stránka Velmax, s.r.o. - Spracováva ekonomickú agendu, poskytuje poradenstvo, služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, v spolupráci so špecializovanými firmami spracováva projekty na využitie eurofondov a venuje sa vzdelávacím aktivitám.
 

O nás | Ekonomika | Poradenstvo | Vzdelávanie | Kontakt | Lektori | Klienti a partneri | Vaše postrehy | URL

> Lektori

Naši lektori sú profesionáli v odbore a majú dlhoročné skúsenosti. Vždy dávajú príklady z praxe. Dokážu o predmetnej veci správne a pútavo hovoriť. Majú osobný prístup ku každému členovi skupiny zvlášť, sú trpezliví. Nechýba im zmysel pre humor, etika, empatia, sú naladený priateľsky a ústretovo. Vedia, že stále existuje priestor na zlepšovanie sa a ďalšie učenie sa, preto tak ako vy, pracujú na svojom odbornom raste. Naši lektori, v prípade potreby, radi odpovedia, pomôžu v rámci svojich kompetencií, účastníkovi vzdelávania aj po ukončení školenia. Vec sa ale musí týkať odprednášanej problematiky.

JUDr. Oľga Groszová JUDr. Oľga Groszová je špecialistkou na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty. Je členkou Slovenskej komory daňových poradcov od jej vzniku. Niekoľko rokov bola členkou odbornej komisie pre oblasť dane z pridanej hodnoty a správy daní. Vykonáva prax daňového poradcu a ako lektorka v daňovej problematike úspešne pôsobí na území celého Slovenska od roku 1993. Na seminároch s jej lektorskou účasťou sa pravidelne zúčastňuje niekoľko desiatok účastníkov.
Ing. Jana Acsová Ing. Jana Acsová je odborníčkou na podvojné a jednoduché účtovníctvo. Prispieva do periodika Poradca, mesačníka DUO, pôsobí na www.porada.sk a spolupracuje s poradňou Hospodárskych novín. Je audítorkou a vlastní diplom IFRS expert. Pre Velmax, s.r.o. prednáša problematiku podvojného a jednoduchého účtovníctva.
Ing. Stanislav Handzuš Ing. Stanislav Handzuš má dlhoročnú prax vo vedení jednoduchého účtovníctva a spracovaní miezd. Je lektorom kurzov na problematiku personalistiky, mzdového účtovníctva, jednoduchého účtovníctva, dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov a cestovných náhrad.
Mgr. Katarína Timková Mgr. Katarína Timková sa profesne venuje oblasti pracovného práva. Je právničkou Inšpektorátu práce Prešov. Autorsky spolupracovala s nakladateľstvom Dr. Jozef Raabe, s.r.o. pri edičnej činnosti odborných publikácií v oblasti pracovného práva. Pre firmu Velmax, s.r.o. v pravidelných intervaloch prednáša problematiku vybraných problémov z pracovného práva a uplatňovaniu Zákonníka práce v praxi.
Ing. Ivana Handzušová Ing. Ivana Handzušová má dlhoročnú prax vo vedení podvojného účtovníctva obchodným spoločnostiam a pedagogické skúsenosti z pôsobenia na Obchodnej akadémii. Prednáša na kurzoch podvojného účtovníctva a v minulosti prednášala aj na seminároch venovaných tejto problematike.
Ing. Hedviga Vadinová Ing. Hedviga Vadinová sa venuje problematike podvojného a jednoduchého účtovníctva. Je audítorkou, daňovou poradkyňou, znalkyňou pre oblasť účtovníctva a daní, oficiálnou školiteľkou NBS pre prechod na euro. Publikuje v odborných celoslovenských periodikách a príručkách. Pre firmu Velmax, s.r.o. prednáša problematiku účtovnej uzávierky a ďalšie témy z podvojného účtovníctva.

Tak čo, uvidíme sa na nejakom našom podujatí? Tešíme sa na vás!


Velmax - Partner pri Vašom podnikaní!

Firma Velmax, s.r.o. spracováva ekonomickú agendu, poskytuje poradenskú činnosť, poskytuje služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, spolupracuje s inými subjektmi pri spracovávaní projektov na využívanie eurofondov a venuje sa vzdelávacím aktivitám.

Kurz podvojného účtovníctva - Ing. Beáta Straková - Školiace stredisko Velmax, s.r.o., Budovateľská 38 Prešov.

Dajte nám tip na oblasť, z ktorej by ste uvítali seminár, školenie!

Celá ponuku v sekcii - Vzdelávanie

Riadenie pracovného času, nadčasy a dovolenky / firemné školenie pre vedúcich zamestnancov / RNDr. Jana Motyčková - Na objednávku!

Som vedúci zamestnanec /firemné školenie/ Mgr. Katarína Timková - Na objednávku!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas - Mgr. Katarína Timková - Na objednávku!

Rozsah, čas a miesto prispôsobíme požiadavkám klienta.

Velmax - partner pri Vašom podnikaní!

Copyright © 2004 - 2019 Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET