Velmax s.r.o. - Úvodná stránka Velmax, s.r.o. - Spracováva ekonomickú agendu, poskytuje poradenstvo, služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, v spolupráci so špecializovanými firmami spracováva projekty na využitie eurofondov a venuje sa vzdelávacím aktivitám.
 

O nás | Ekonomika | Poradenstvo | Vzdelávanie | Kontakt | Lektori | Klienti a partneri | Vaše postrehy | URL

> Vzdelávanie

Semináre | Školenia | Kurzy | Prihláška | Fotogaléria | Archív

Semináre

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje širokej odbornej verejnosti možnosť vzdelávania v ekonomickej oblasti formou seminárov. Klient dostane aktuálne informácie z jednotlivých oblasti ekonomickej problematiky a je informovaný o zmenách predpisov. Hlavným kreditom firmy Velmax, s.r.o. na ktorom chce stavať svoje školiace aktivity aj do budúcnosti sú lektori. Najdlhšiu spoluprácu máme s lektorkou JUDr. Oľgou Groszovou, ktorá vie počas svojej prezentácie odborne a pritom pútavým spôsobom vysvetliť danú problematiku, upozorniť na problémové miesta. Pomôže účastníkom seminárov, aby sa v danej problematike správne zorientovali a aj na konkrétnych prípadoch z praxe vysvetlí správny postup. Tým je účastník seminára dobre pripravený na svoju ďalšiu prácu.

Okrem daňovej problematiky firma Velmax, s.r.o. spolupracuje aj s lektormi zameranými na problematiku pracovného práva, obchodného práva, sociálnych zákonov, účtovníctva, miezd, cestovných náhrad, marketingu, procesného riadenia, FIDIC a iné oblasti.

Štandardom firmy Velmax, s.r.o. ako organizačného garanta je kvalitný, viazaný, tlačený materiál formátu A4, spracovaný lektorom, ktorý každý účastník seminára dostane pri prezentácii pred jeho začiatkom. Je v ňom novela zákona, tlačivá a návod na ich vyplnenie, manuál na vyplnenie a pod., poznámkový papier a pero. Účastník seminára si tak priamo počas prednášky môže doplniť do textu svoje poznámky, čím sa tento materiál aj do budúcnosti stáva vítaným pomocníkom pri práci. Pri seminároch je využívaná moderná prezentačná technika.

Snahou firmy Velmax, s.r.o. je aby bolo o zákazníkov postarané po každej stránke. Počas prestávky si oddýchnu pri káve a po skončení seminára dostanú teplý obed.

Velmax - dáme Vám viac!


Firma Velmax, s.r.o realizovala semináre a kurzy v týchto oblastiach a na tieto témy:

Semináre:

DANE (s lektorkou JUDr. Oľgou Groszovou)

 • Daň z príjmov - daňové priznanie za predchádzajúci rok

 • Daň z príjmov - novelizácia k aktuálnemu dátumu

 • Daň z príjmov - povinnosti pri úhradách do zahraničia, medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

 • Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za predchádzajúci rok

 • Daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2008 pred prechodom na EURO

 • Daň z pridanej hodnoty

 • DPH a čas, DPH a EURO

ÚČTOVNÍCTVO (s lektorkou Ing. Ivanou Handzušovou)

 • Vybrané problémy účtovania v podvojnom účtovníctve

 • Účtovná uzávierka a závierka v podvojnom účtovníctve

POISTENIE

 • Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za predchádzajúci rok (s lektorkou JUDr. Oľgou Groszovou a s lektorom RNDr. Jozefom Mihálom)

 • Zdravotné a sociálne poistenie po novelizáciách (s lektorom RNDr. Jozefom Mihálom)

 • Mzdy (s lektorom RNDr. Jozefom Mihálom)

PRACOVNÉ PRÁVO

 • Pracovné právo z pohľadu kontroly inšpektorátu práce (s lektorkou Mgr. Katarínou Timkovu)

 • Vybrané problémy z pracovného práva (s lektorkou Mgr. Katarínou Timkovu)

 • Vybrané problémy z pracovného práva (s lektorom Ing. Stanislavom Handzušom - u klienta na jeho firemné podmienky)

 • Novela Zákonníka práce + pracovná zdravotná služba (s lektorkou Mgr. Katarínou Timkovou)

 • Nástroje a financovanie aktívnej politiky trhu práce (s lektorom JUDr. Klementom Timkom)

OBCHODNÉ PRÁVO

 • Obchodné spoločnosti - registrácia údajov v obchodnom registri (s lektorkou JUDr. Alexandrou Knapíkovou)

 • Novela živnostenského zákona a jej aplikácia v praxi (s lektorkou Ing. Ľubov Lokajovou)

INÉ

 • Zákon o ochrane osobných údajov (s lektorkou Ing. Danielou Kleinovou)

RIADENIE (s lektorom prof. Vladimírom Modrákom)

 • Procesné riadenie (pre odbornú verejnosť a u klienta na jeho firemné podmienky)

KURZY

 • Základy podvojného účtovníctva (s lektorkou Ing. Ivanou Handzušovou)

 • Podvojné účtovníctvo pre pokročilých (s lektorkou Ing. Ivanou Handzušovou)

 • Jednoduché účtovníctvo (s lektorom Ing. Stanislavom Handzušom)

 • Personalistika a mzdové účtovníctvo (s lektorom Ing. Stanislavom Handzušom)


Firma Velmax, s.r.o. pripravuje v budúcnosti semináre a kurzy na tieto témy:

Semináre:

DANE

 • Právo na daňové účely s lektorom JUDr. Patrikom Benčíkom.

 • Výklad zákona č. 511/1992 Z. z. - práva a povinnosti daňových subjektov (s lektorom JUDr. Patrikom Benčíkom).

ÚČTOVNÍCTVO

 • Vnútropodnikové účtovné smernice

POISTENIE

 • Prechod na EURO v mzdovej účtarni + ďalšie pripravované legislatívne zmeny od 1. 1. 2009 (s lektorom RNDr. Jozefom Mihálom).

INÉ

 • Cestovné náhrady (s lektorom Ing. Stanislavom Handzušom)

 • Obchodné podmienky INCOTERMS (s lektorkou Ing. Danielou Kleinovou)

OBCHODNÉ PRÁVO

 • Obchodný register - zápis, zmena zápisu, výmaz, Povinnosti účtovných jednotiek - uloženie účtovnej závierky do Zbierky listín, Aktuálne zmeny v obchodnom práve s lektorkou JUDr. Alexandrou Knapíkovou,

MARKETING

 • Základné princípy, postupy, metódy marketingu

 • Tréningový program marketingových techník zameraný na firemné podmienky u zákazníka

RIADENIE

Základné princípy procesného riadenia, modelový príklad (s lektorom Prof. Vladimírom Modrákom, PhD.)

KURZY

 • Kurz o DPH pre začiatočníkov (s lektorom Ing. Stanislavom Handzušom)

 • Základné informácie o daniach pre začínajúcich podnikateľov /FO/ (s lektorom Ing. Stanislavom Handzušom)

 • Základné informácie o daniach pre začínajúcich podnikateľov /PO/ (s lektorom Ing. Stanislavom Handzušom)

 • Cestovné náhrady v praxi (s lektorom Ing. Stanislavom Handzušom)


Velmax - Partner pri Vašom podnikaní!

Daň z príjmov v roku 2018 + zmeny pre rok 2019 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 05. 12. 2018. Miesto konania: Prešov.

Aktuality v mzdovej oblasti v roku 2019 - RNDr. Jana Motyčková - Termín: 14. 12. 2018. Miesto konania: Prešov.

Daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO za rok 2018 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 16. 1. 2019. Miesto konania: Prešov.

Novelizácia zákona o DPH - zmeny pre rok 2019 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 13. 2. 2019. Miesto konania: Prešov.

Pripravujeme kurz podvojného účtovníctva s Ing. Beátou Strakovou.

1 hod. kurzu stojí 3 - 4 € bez DPH. Cena sa môže zmeniť v závislosti od počtu účastníkov a rozsahu vzdelávania.

Viac informácií v časti - Vzdelávanie

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje záujemcom možnosť vzdelávania sa v ekonomickej oblasti formou seminárov, školení a kurzov. Cieľom tejto aktivity je poskytnúť širokej odbornej verejnosti aktuálne informácie z jednotlivých oblastí ekonomickej problematiky a pružne reagovať na zmeny predpisov a legislatívy.

Copyright © 2004 - 2018 Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET