Velmax s.r.o. - Úvodná stránka Velmax, s.r.o. - Spracováva ekonomickú agendu, poskytuje poradenstvo, služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, v spolupráci so špecializovanými firmami spracováva projekty na využitie eurofondov a venuje sa vzdelávacím aktivitám.
 

O nás | Ekonomika | Poradenstvo | Vzdelávanie | Kontakt | Lektori | Klienti a partneri | Vaše postrehy | URL

Archív


Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2006 | Rok 2005


2011

Aktuálne zmeny v Zákonníku práce

Mgr. Katarína Timková
právnička Inšpektorátu práce Prešov

Miesto konania: penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste /vedie pod ním železničná trať/. Prvá odbočka vľavo je Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión Radlinka. Ďalšou možnosťou je spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici. Ďalej pokračovať pešo cca 10 min. smer Radlinského ulica. Možnosť parkovania na parkovisku pri penzióne bez poplatkov.

Termín: 07.04.2011 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Aktuálne zmeny v Zákonníku práce

Mgr. Katarína Timková
právnička Inšpektorátu práce Prešov

Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum TU, Jedlíkova 7, 040 11 Košice.

Termín: 12.04.2011 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Aktuálne zmeny v Zákonníku práce

Mgr. Katarína Timková
právnička Inšpektorátu práce Prešov

Miesto konania: Zasadacia miestnosť MsZ Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov.

Termín: 19.04.2011 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Aktuálne zmeny v Zákonníku práce

Mgr. Katarína Timková
právnička Inšpektorátu práce Prešov

Miesto konania: Mestský úrad Stropkov, Hlavná ulica 38/2, 091 01 Stropkov.

Termín: 19.05.2011 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


DPH v praxi – po účinnosti záväzného výkladu Rady EÚ

JUDr. Oľga Groszová
Daňová poradkyňa, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou

Miesto konania: penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov, zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste (vedie pod ním železničná trať). Prvá odbočka vľavo je Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión Radlinka. Ďalšou možnosťou je spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici. Ďalej pokračovať pešo cca 10 min. smer Radlinského ulica. Možnosť parkovania na parkovisku pri penzióne bez poplatkov.

Termín: 26.05.2011 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Cestovné náhrady v praxi

Ing. Hedviga Vadinová
Lektorka, audítorka, daňová poradkyňa, znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou

Miesto konania: penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov, zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste (vedie pod ním železničná trať). Prvá odbočka vľavo je Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión Radlinka. Ďalšou možnosťou je spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici. Ďalej pokračovať pešo cca 10 min. smer Radlinského ulica. Možnosť parkovania na parkovisku pri penzióne bez poplatkov.

Termín: 02.06.2011 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Zákonník práce účinný od 1. septembra 2011

Mgr. Katarína Timková
právnička Inšpektorátu práce Prešov

Miesto konania: penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste /vedie pod ním železničná trať/. Prvá odbočka vľavo je Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión Radlinka. Ďalšou možnosťou je spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici. Ďalej pokračovať pešo cca 10 min. smer Radlinského ulica. Možnosť parkovania na parkovisku pri penzióne bez poplatkov.

Termín: 25.08.2011 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Zákonník práce účinný od 1. septembra 2011

Mgr. Katarína Timková
právnička Inšpektorátu práce Prešov

Miesto konania: Zasadacia miestnosť MsZ Bardejov, Radničné námesie 16, 085 01 Bardejov.

Termín: 06.09.2011 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Zákonník práce účinný od 1. septembra 2011

Mgr. Katarína Timková
právnička Inšpektorátu práce Prešov

Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum TU, Jedlíkova 7, 040 11 Košice.

Termín: 08.09.2011 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


DPH v praxi – po účinnosti záväzného výkladu Rady EÚ

JUDr. Oľga Groszová
Daňová poradkyňa, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou

Miesto konania: penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov, zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste (vedie pod ním železničná trať). Prvá odbočka vľavo je Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión Radlinka. Ďalšou možnosťou je spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici. Ďalej pokračovať pešo cca 10 min. smer Radlinského ulica. Možnosť parkovania na parkovisku pri penzióne bez poplatkov.

Termín: 17.10.2011 o 8:30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Sociálne a zdravotné poistenie v r. 2011 v praxi

RNDr. Jana Motyčková
Lektorka je spolupracovníčkou MPSVaR pri príprave daňovo-odvodovej reformy

Miesto konania: Penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov. Zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste (vedie pod ním železničná trať). Prvá odbočka vľavo je Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión Radlinka. Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.

Termín: 27.10.2011 o 8:30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii:

WORD | PDF | ZIP


Daň z príjmov v roku 2011

JUDr. Oľga Groszová
Daňová poradkyňa, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou

Miesto konania: penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov, zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste (vedie pod ním železničná trať). Prvá odbočka vľavo je Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión Radlinka. Ďalšou možnosťou je spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici. Ďalej pokračovať pešo cca 10 min. smer Radlinského ulica. Možnosť parkovania na parkovisku pri penzióne bez poplatkov.

Termín: 9.11.2011 o 8:30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii:

WORD | PDF | ZIP


Sociálne a zdravotné poistenie v r. 2011 v praxi

RNDr. Jana Motyčková
Lektorka je spolupracovníčkou MPSVaR pri príprave daňovo-odvodovej reformy

Miesto konania: Penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov. Zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste (vedie pod ním železničná trať). Prvá odbočka vľavo je Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión Radlinka. Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.

Termín: 23.11.2011 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

WORD | PDF | ZIP


Finančný prenájom komplexne z pohľadu nájomcu

Ing. Jana Acsová
Lektorka a audítorka SKAU, daňová poradkyňa SKDP

Miesto konania: Penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov. Zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste (vedie pod ním železničná trať). Prvá odbočka vľavo je Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión Radlinka. Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.

Termín: 29.11.2011 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

WORD | PDF | ZIP


Daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2011

JUDr. Oľga Groszová
Daňová poradkyňa, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou

Miesto konania: penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov, zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste (vedie pod ním železničná trať). Prvá odbočka vľavo je Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión Radlinka. Ďalšou možnosťou je spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici. Ďalej pokračovať pešo cca 10 min. smer Radlinského ulica. Možnosť parkovania na parkovisku pri penzióne bez poplatkov.

Termín: 6.12.2011 o 8:30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii:

WORD | PDF | ZIP


Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva podnikateľov

Ing. Jana Acsová
Lektorka a audítorka SKAU, daňová poradkyňa SKDP

Miesto konania: Penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov. Zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste (vedie pod ním železničná trať). Prvá odbočka vľavo je Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión Radlinka. Ďalšou možnosťou je spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici. Ďalej pokračovať pešo cca 10 min. smer Radlinského ulica. Možnosť parkovania na parkovisku pri penzióne bez poplatkov.

Termín: 7.12.2011 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

WORD | PDF | ZIP


Sociálne a zdravotné poistenie v praxi, zmeny k 1.1.2012

RNDr. Jana Motyčková
Lektorka je spolupracovníčkou MPSVaR pri príprave daňovo-odvodovej reformy

Miesto konania: Penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov. Zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste (vedie pod ním železničná trať). Prvá odbočka vľavo je Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión Radlinka. Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.

Termín: 14.12. 2011 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

WORD | PDF | ZIP


Účtovné a daňové uzatvorenie roka podnikajúcich FO v roku 2011

Ing. Jana Acsová
Lektorka a audítorka SKAU, daňová poradkyňa SKDP

Miesto konania: Penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov. Zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste (vedie pod ním železničná trať). Prvá odbočka vľavo je Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión Radlinka. Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.

Termín: 15.12. 2011 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

WORD | PDF | ZIP


Velmax - Partner pri Vašom podnikaní!

Daň z príjmov v roku 2018 + zmeny pre rok 2019 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 05. 12. 2018. Miesto konania: Prešov.

Aktuality v mzdovej oblasti v roku 2019 - RNDr. Jana Motyčková - Termín: 14. 12. 2018. Miesto konania: Prešov.

Daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO za rok 2018 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 16. 1. 2019. Miesto konania: Prešov.

Novelizácia zákona o DPH - zmeny pre rok 2019 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 13. 2. 2019. Miesto konania: Prešov.

Pripravujeme kurz podvojného účtovníctva s Ing. Beátou Strakovou.

1 hod. kurzu stojí 3 - 4 € bez DPH. Cena sa môže zmeniť v závislosti od počtu účastníkov a rozsahu vzdelávania.

Viac informácií v časti - Vzdelávanie

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje záujemcom možnosť vzdelávania sa v ekonomickej oblasti formou seminárov, školení a kurzov. Cieľom tejto aktivity je poskytnúť širokej odbornej verejnosti aktuálne informácie z jednotlivých oblastí ekonomickej problematiky a pružne reagovať na zmeny predpisov a legislatívy.

Copyright © 2004 - 2018 Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET