Velmax s.r.o. - Úvodná stránka Velmax, s.r.o. - Spracováva ekonomickú agendu, poskytuje poradenstvo, služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, v spolupráci so špecializovanými firmami spracováva projekty na využitie eurofondov a venuje sa vzdelávacím aktivitám.
 

O nás | Ekonomika | Poradenstvo | Vzdelávanie | Kontakt | Lektori | Klienti a partneri | Vaše postrehy | URL

Archív


Rok 2010 | Rok 2009 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2006 | Rok 2005


2010

Jednoduché účtovníctvo podnikateľov a účtovná závierka za rok 2009. Premietnutie výsledkov účtovníctva v daňovom priznaní.

Ing. Jana Acsová
Audítorka, IFRS expert, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou

Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7, 040 11 Košice
Termín: 12.01.2010 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Jednoduché účtovníctvo podnikateľov a účtovná závierka za rok 2009. Premietnutie výsledkov účtovníctva v daňovom priznaní.

Ing. Jana Acsová
Audítorka, IFRS expert, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou

Miesto konania: Penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici). Ďalej pokračovať pešo cca 10 min. smer Radlinského ulica. Možnosť parkovania na parkovisku pri penzióne bez poplatkov.

Termín: 13.01.2010 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Účtovná závierka za rok 2009 v podvojnom účtovníctve

Ing. Hedviga Vadinová
Lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou, audítor, daňový poradca, súdny znalec

Miesto konania: penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov (mapu penziónu nájdete na www.radlinka.sk)

Termín: 21.01.2010 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2009

JUDr. Oľga Groszová
Daňová poradkyňa, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou

Miesto konania: OBVODNÝ ÚRAD PREŠOV (bývalý Krajský úrad - "Biely dom"), Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Termín: 27.01.2010 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Ročné zúčtovanie dane a daňové priznanie FO závislá činnosť za rok 2009 + legislatívne zmeny k 01. 01. 2010.

RNDr. Jozefom Mihálom
lektor

Miesto: Hoteli Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov

Termín: 05.02.2010 o 8:30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: PDF | ZIP


Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2009

Ing. Jana Acsová
audítorka, IFRS expert, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou

Miesto konania: reštaurácia Oáza, pri Združenej strednej škole A. Dubčeka, 093 01 Vranov nad Topľou

Termín: 16.02.2010 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2009

Ing. Jana Acsová
audítorka, IFRS expert, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou

Miesto konania: hotel Rubín, Centrálna, 089 01 Svidník

Termín: 17.02.2010 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2009

JUDr. Oľga Groszová
Daňová poradkyňa, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou

Miesto: Hoteli Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov

Termín: 18.02.2010 o 8:30 hod.


Oceňovanie a účtovanie zásob, vlastnej výroby a aktivácie

Ing. Hedviga Vadinová
lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou, audítorka, daňová poradkyňa, znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní

Miesto konania: penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov (mapu penziónu nájdete na www.radlinka.sk)

Termín: 23.02.2010 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


DPH v praxi v roku 2010

JUDr. Oľga Groszová
Daňová poradkyňa, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most – smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici). Možnosť parkovania na priestrannom parkovisku za hotelom bez poplatkov (pri vstupe na parkovisko obdržíte parkovací lístok, ktorý Vám po odblokovaní v kolkárni hotela umožní bezplatný odchod z parkoviska).

Termín: 25.02.2010 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Majetok účtovnej jednotky z účtovného a daňového pohľadu

Ing. Hedviga Vadinová
lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou, audítorka, daňová poradkyňa, znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní

Miesto konania: penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov (mapu penziónu nájdete na www.radlinka.sk)

Termín: 02.03.2010 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2009

RNDr. Jozef Mihál
Lektor a spoluautor internetovej encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk. Dlhodobo sa venuje problematike miezd a odvodov. Je lektorom s celoslovenskou pôsobnosťou

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).

Termín: 04.03.2010 o 8:30 hod.
Prezentácia od 7:45 hod. do 8:30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Daň z pridanej hodnoty - Teória a prax

JUDr. Oľga Groszová
Lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou, daňová poradkyňa.

Miesto konania: penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov, zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste (vedie pod ním železničná trať). Prvá odbočka vľavo je Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión Radlinka. Ďalšou možnosťou je spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici. Ďalej pokračovať pešo cca 10 min. smer Radlinského ulica. Možnosť parkovania na parkovisku pri penzióne bez poplatkov.

Termín: 28.04.2010 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Kvalita, znížená akosť, reklamácie

Ing. Edita Krajčovičová Svoreňová
Lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti ekonomického a podnikateľského poradenstva, lektorka NBS pre ochranné prvky bankoviek.

Miesto konania: penzión Radlinka Radlinského ulica, 080 01 Prešov. Zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste /vedie pod ním železničná trať/. Prvá odbočka vľavo je Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión Radlinka. Ďalšou možnosťou je spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici. Ďalej pokračovať pešo cca 10 min. smer Radlinského ulica. Možnosť parkovania na parkovisku pri penzióne bez poplatkov.

Termín: 30.04.2010 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Automobil v podnikaní

Ing. Jana Acsová
Audítorka, IFRS expert, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou.

Miesto konania: Zasadacia miestnosť Mestského úradu Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov.

Termín: 11.05.2010 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Automobil v podnikaní

Ing. Jana Acsová
Audítorka, IFRS expert, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou.

Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice.

Termín: 12.05.2010 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Automobil v podnikaní

Ing. Jana Acsová
Audítorka, IFRS expert, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou.

Miesto konania: penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov. Zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste /vedie pod ním železničná trať/. Prvá odbočka vľavo je Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión Radlinka. Ďalšou možnosťou je spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici. Ďalej pokračovať pešo cca 10 min. smer Radlinského ulica. Možnosť parkovania na parkovisku pri penzióne bez poplatkov.

Termín: 13.05.2010 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Majetok účtovnej jednotky z účtovného a daňového pohľadu

Hedviga Vadinová
Lektorka, audítorka, daňová poradkyňa, znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní

Miesto konania: penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov, zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste /vedie pod ním železničná trať/. Prvá odbočka vľavo je Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión Radlinka. Ďalšou možnosťou je spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici. Ďalej pokračovať pešo cca 10 min. smer Radlinského ulica. Možnosť parkovania na parkovisku pri penzióne bez poplatkov.

Termín: 21.05.2010 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Firma Velmax, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou RELIA, s.r.o. pozývajú mzdové účtovníčky, personalistov, zamestnávateľov a právnikov na 3-dňový seminár

Mzdy 2010

RNDr. Jozef Mihál
Lektor - spoluautor internetovej encyklopédie www.drak.porada.sk

Aké zmeny nastanú v odvodových povinnostiach k 1. 7. 2010? Viete aké majú legálne možnosti znížiť svoje odvody zamestnávatelia, zamestnanci, či podnikajúce osoby? Chcete poznať daňové a odvodové tipy?

S naším odborne zdatným lektorom to zvládnete! Jeho dlhoročné skúsenosti a ochota pomôcť vyriešia Vaše problémy.

Miesto konania: Hotel Kaskády ****, Letecká 12, 962 11 Sielnica pri Sliači - http://www.hotelkaskady.sk/

Termín: 25., 26., 27. máj 2010
25.05.2010 od 11:00 - 14:30 hod.
26.05.2010 od 8:30 - 13:00 hod.
27.05.2010 od 9:30 - 14:00 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Skladová evidencia a účtovanie zásob

Ing. Hedviga Vadinová
lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou, audítorka, daňová poradkyňa, znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní

Miesto konania: penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov (zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste /vedie pod ním železničná trať). Prvá odbočka vľavo je Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión Radlinka. Ďalšou možnosťou je spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici. Ďalej pokračovať pešo cca 10 min. smer Radlinského ulica. Možnosť parkovania na parkovisku pri penzióne bez poplatkov.

Termín: 07.10.2010 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Finančný prenájom komplexne z pohľadu nájomcu

Ing. Jana Acsová
audítorka, IFRS expert, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou

Miesto konania: penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov (zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste /vedie pod ním železničná trať). Prvá odbočka vľavo je Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión Radlinka. Ďalšou možnosťou je spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici. Ďalej pokračovať pešo cca 10 min. smer Radlinského ulica. Možnosť parkovania na parkovisku pri penzióne bez poplatkov.

Termín: 13.10.2010 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Daň z pridanej hodnoty | Daňová kontrola

JUDr. Oľga Groszová
daňová poradkyňa, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou

Miesto konania: penzión Radlinka, Radlinského ulica, 080 01 Prešov (zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom moste /vedie pod ním železničná trať). Prvá odbočka vľavo je Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión Radlinka. Ďalšou možnosťou je spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici. Ďalej pokračovať pešo cca 10 min. smer Radlinského ulica. Možnosť parkovania na parkovisku pri penzióne bez poplatkov.

Termín: 27.10.2010 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Velmax - Partner pri Vašom podnikaní!

Daň z príjmov v roku 2018 + zmeny pre rok 2019 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 05. 12. 2018. Miesto konania: Prešov.

Aktuality v mzdovej oblasti v roku 2019 - RNDr. Jana Motyčková - Termín: 14. 12. 2018. Miesto konania: Prešov.

Daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO za rok 2018 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 16. 1. 2019. Miesto konania: Prešov.

Novelizácia zákona o DPH - zmeny pre rok 2019 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 13. 2. 2019. Miesto konania: Prešov.

Pripravujeme kurz podvojného účtovníctva s Ing. Beátou Strakovou.

1 hod. kurzu stojí 3 - 4 € bez DPH. Cena sa môže zmeniť v závislosti od počtu účastníkov a rozsahu vzdelávania.

Viac informácií v časti - Vzdelávanie

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje záujemcom možnosť vzdelávania sa v ekonomickej oblasti formou seminárov, školení a kurzov. Cieľom tejto aktivity je poskytnúť širokej odbornej verejnosti aktuálne informácie z jednotlivých oblastí ekonomickej problematiky a pružne reagovať na zmeny predpisov a legislatívy.

Copyright © 2004 - 2018 Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET