Velmax s.r.o. - Úvodná stránka Velmax, s.r.o. - Spracováva ekonomickú agendu, poskytuje poradenstvo, služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, v spolupráci so špecializovanými firmami spracováva projekty na využitie eurofondov a venuje sa vzdelávacím aktivitám.
 

O nás | Ekonomika | Poradenstvo | Vzdelávanie | Kontakt | Lektori | Klienti a partneri | Vaše postrehy | URL

Archív


Rok 2010 | Rok 2009 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2006 | Rok 2005


2009

Daň z príjmov za rok 2009 - Novelizácia zákona o DzP k 1.1.2010

JUDr. Oľga Groszová
Lektorka, daňová poradkyňa, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici). Možnosť parkovania na priestrannom parkovisku za hotelom bez poplatkov /pri vstupe na parkovisko obdržíte parkovací lístok, ktorý Vám po odblokovaní v kolkárni hotela umožní bezplatný odchod z parkoviska/.

Termín: 9. 12. 2009 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Príprava účtovnej závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2009

Ing. Jana Acsová
Lektorka, audítorka, IFRS expert, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou. Viac si môžete o lektorke prečítať v sekcii Partneri a lektori.

Miesto konania: POZOR ZMENA!!! Seminár sa uskutoční v penzióne RADLINKA, Radlinského ulica, 080 01 Prešov. Mapu, kde sa penzión nachádza nájdete na www.radlinka.sk/kontakty

Termín: 03.12.2009 so začiatkom o 8:30 hod.
Prezentácia začína od 7:45 do 8:30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Zápis premeny menovitých hodnôt z Sk na euro v Obchodnom registri

JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková
Lektorka

Miesto konania: Seminár sa uskutoční v školiacom stredisku firmy Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov (budova bývalého ZPA, teraz PCP Prešov). Číslo miestnosti 17.

Termín: 02.12.2009 so začiatkom o 8:30 hod.
Prezentácia začína od 7:45 do 8:30

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Odvody na zdravotné a sociálne poistenie komplexne

RNDr. Jozef Mihál
Lektor, ako poradca ministra zdravotníctva R. Zajaca, v roku 2006 pripravil vyhlášku MZ SR k ročnému zúčtovaniu poistného a jednotlivé tlačivá. Spoluautor internetovej encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk

Na tomto seminári dostanú účastníci ZDARMA knihu "Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála", ktorú vydáva vydavateľstvo TREND (cena v obchode 8,90 €)!

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).

Termín: 26.11.2009 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Vnútropodnikové interné smernice účtovnej jednotky pre oblasť účtovníctva

Ing. Hedviga Vadinová
Lektorka, audítorka, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou, znalkyňa pre oblasť účtovníctva

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici). Možnosť parkovania na priestrannom parkovisku za hotelom bez poplatkov (pri vstupe na parkovisko obdržíte parkovací lístok, ktorý Vám po odblokovaní v kolkárni hotela umožní bezplatný odchod z parkoviska).
Termín: 12. 11. 2009 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Daň z príjmov za rok 2009 - Novelizácia zákona o DzP k 1.1.2010

JUDr. Oľga Groszová
Lektorka, daňová poradkyňa, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici). Možnosť parkovania na priestrannom parkovisku za hotelom bez poplatkov /pri vstupe na parkovisko obdržíte parkovací lístok, ktorý Vám po odblokovaní v kolkárni hotela umožní bezplatný odchod z parkoviska/.

Termín: 11. 11. 2009 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Mzdy a odvody

RNDr. Jozef Mihál
Lektor, ako poradca ministra zdravotníctva R. Zajaca, v roku 2006 pripravil vyhlášku MZ SR k ročnému zúčtovaniu poistného a jednotlivé tlačivá. Spoluautor internetovej encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk

Miesto konania: hotel PATRIA Štrbské Pleso, http://www.hotelpatria.sk
Termín: 10. - 11.11.2009

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Účtovníctvo a dane 2009

Ing. Jana Acsová
Lektorka je audítorka Slovenskej komory audítorov a autorka odborných článkov týkajúcich sa prednášanej problematiky.

Miesto konania: Hotel Kaskády Sielnica pri Zvolene, http://www.hotelkaskady.sk
Termín: 27. - 28. - 29.10.2009 so začiatkom o 10:30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP

Organizátorom a garantom seminára je RNDr. Jozef Mihál - konateľ Relia, s.r.o.. Velmax, s.r.o. sa na tomto seminári spolupodieľa ako partnerská organizácia.


Postupy účtovania pre podnikateľov v podvojnom účtovníctve

Ing. Hedviga Vadinová
Lektorka, audítorka s celoslovenskou pôsobnosťou, znalkyňa pre oblasť účtovníctva.

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici). Možnosť parkovania na priestrannom parkovisku za hotelom bez poplatkov /pri vstupe na parkovisko obdržíte parkovací lístok, ktorý Vám po odblokovaní v kolkárni hotela umožní bezplatný odchod z parkoviska/.
Termín: 28.10.2009 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Zákon o účtovníctve v aktuálnom znení

Ing. Hedviga Vadinová
Lektorka, audítorka s celoslovenskou pôsobnosťou, znalkyňa pre oblasť účtovníctva.

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici). Možnosť parkovania na priestrannom parkovisku za hotelom bez poplatkov /pri vstupe na parkovisko obdržíte parkovací lístok, ktorý Vám po odblokovaní v kolkárni hotela umožní bezplatný odchod z parkoviska/.
Termín: 27.10.2009 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Hospodárska kríza a Zákonník práce v poslednom roku

Mgr. Katarína Timková
Lektorka - právnička Inšpektorátu práce Prešov

Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7, 040 11 Košice
Termín: 20.10.2009 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Hospodárska kríza a Zákonník práce v poslednom roku

Mgr. Katarína Timková
Lektorka - právnička Inšpektorátu práce Prešov

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov, (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici). Možnosť parkovania na priestrannom parkovisku za hotelom bez poplatkov /pri vstupe na parkovisko obdržíte parkovací lístok, ktorý Vám po odblokovaní v kolkárni hotela umožní bezplatný odchod z parkoviska/.
Termín: 15.10.2009 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


DPH v praxi Rok 2009

JUDr. Oľga Groszová
Daňová poradkyňa, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).

Termín: 07.10.2009 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.


Hospodárska kríza a Zákonník práce v poslednom roku

Mgr. Katarína Timková
Lektorka - právnička Inšpektorátu práce Prešov

Miesto konania: Zasadacia miestnosť MSZ Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
Termín: 01.10.2009 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Odvody na zdravotné a sociálne poistenie komplexne

RNDr. Jozef Mihál
Lektor, ako poradca ministra zdravotníctva R. Zajaca, v roku 2006 pripravil vyhlášku MZ SR k ročnému zúčtovaniu poistného a jednotlivé tlačivá. Spoluautor internetovej encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov, (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).
Termín: 24.9.2009 o 9.00 hod.
Prezentácia od 8.15 do 9.00 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Nástroje a finančné prostriedky aktívnej politiky zamestnanosti

JUDr. Klement Timko
Lektor - právnik ÚPSVaR Prešov

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici). Možnosť priestranného parkoviska za hotelom bez poplatkov (pri vstupe na parkovisko obdržíte parkovací lístok, ktorý Vám po odblokovaní v kolkárni hotela umožní bezplatný odchod z parkoviska).
Termín: 16.06.2009 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Zákonník práce po poslednej novele účinnej od 1.3.2009, hromadné prepúšťanie, flexikonto a prax.

Mgr. Katarína Timková
Lektorka - právnička Inšpektorátu práce Prešov

Miesto konania: hotel Rubín, Centrálna, 009 01 Svidník
Termín: 04.06.2009 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Kríza a odvody v roku 2009

RNDr. Jozef Mihál
Lektor - spoluautor internetovej encyklopédie www.drak.porada.sk

Miesto konania: Hotel Kaskády, Letecká 12, 962 11 Sliač
Termín: 19.,20.,21.05.2009
19.05.2009 od 10.45 - 15.00 hod.
20.05.2009 od 9.00 - 14.00 hod.
21.05.2009 od 9.00 - 14.00 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Daň z pridanej hodnoty od 1. apríla 2009

JUDr. Oľga Groszová
Daňová poradkyňa, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici). Možnosť priestranného parkoviska za hotelom bez poplatkov (pri vstupe na parkovisko obdržíte parkovací lístok, ktorý Vám po odblokovaní v kolkárni hotela umožní bezplatný odchod z parkoviska).
Termín: 18.05.2009 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Ročné zúčtovanie poistného na zdravotného poistenia za rok 2008

RNDr. Jozef Mihál
Lektor. Ako poradca ministra zdravotníctva R. Zajaca v roku 2006 pripravil vyhlášku MZ SR k ročnému zúčtovaniu poistného a jednotlivé tlačivá. V roku 2008 školil na ročné zúčtovanie tiež pracovníkov zdravotných poisťovní Apollo, Dôvera a Union.

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).
Termín: 14.05.2009 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Zákonník práce po poslednej novele účinnej od 1. 3. 2009, hromadné prepúšťanie, flexikonto a prax

Mgr. Katarína Timková
Lektorka - právnička Inšpektorátu práce Prešov

Miesto konania: reštaurácia Oáza pri Združenej strednej škole A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou
Termín: 13.05.2009 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2008

JUDr. Oľga Groszová
Daňová poradkyňa, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici). Možnosť priestranného parkoviska za hotelom bez poplatkov (pri vstupe na parkovisko obdržíte parkovací lístok, ktorý Vám po odblokovaní v kolkárni hotela umožní bezplatný odchod z parkoviska).
Termín: 29.04.2009 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Zákonník práce po poslednej novele účinnej od 1. 3. 2009, hromadné prepúšťanie, flexikonto a prax

Mgr. Katarína Timková
Lektorka - právnička Inšpektorátu práce Prešov

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici). Možnosť priestranného parkoviska za hotelom bez poplatkov (pri vstupe na parkovisko obdržíte parkovací lístok, ktorý Vám po odblokovaní v kolkárni hotela umožní bezplatný odchod z parkoviska).
Termín: 22.04.2009 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Zákon o ochrane osobných údajov

Mgr. Ľuboš Stankovianský
Lektor - vrchný inšpektor Úradu na ochranu osobných údajov

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).
Termín: 15.04.2009 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


DPH – Predaj a nákup tovaru v rámci EÚ. DPH po prechode na Euro. Noví platitelia dane

JUDr. Oľga Groszová
Lektorka, daňová poradkyňa s pôsobnosťou na území celého Slovenska.

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most – smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).
Termín: 3.3.2009 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: PDF | ZIP


Účtovná závierka za rok 2008 v podvojnom účtovníctve

Ing. Hedviga Vadinová
lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).
Termín: 23.02.2009 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Pozor: Možnosť priestranného parkoviska za hotelom bez poplatkov (pri vstupe na parkovisko obdržíte parkovací lístok, ktorý Vám po odblokovaní v kolkárni hotela umožní bezplatný odchod z parkoviska).

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Zápis premeny menovitých hodnôt z SK na Euro v obchodnom registri

JUDr. Alexandra Knapíková
lektorka, zamestnankyňa Obchodného registra Okresného súdu Prešov

Miesto konania: hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most – smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).
Termín: 17.2.2009 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Predpokladaný záver seminára do 12.00 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: PDF | ZIP


Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2008

JUDr. Oľga Groszová
Lektorka, daňová poradkyňa s pôsobnosťou na území celého Slovenska.

Miesto konania: Kongresová miestnosť hotela Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov
Termín: 10.2.2009 o 8.30 hod.
Prezentácia začína od 7.45 do 8.30 hod.


Zmeny v legislatíve v súvislosti s prechodom na Euro

Ing. Edita Krajčovičová Svoreňová
Lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou, lektorka NBS - ochranné prvky bankoviek

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov, (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).
Termín: 30. 1. 2009 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: DOC | PDF | ZIP


Daň z príjmov a daňové priznanie za rok 2008, daň z príjmov a prechod na Euro

JUDr. Oľga Groszová
Lektorka, daňová poradkyňa s pôsobnosťou na území celého Slovenska.

Miesto konania: Mestská športová hala, Jána Pavla II. č. 2, 080 01 Prešov
Termín: 20.1.2009 o 8.30 hod.
Prezentácia začína od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: PDF | ZIPVelmax - Partner pri Vašom podnikaní!

Daň z príjmov v roku 2018 + zmeny pre rok 2019 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 05. 12. 2018. Miesto konania: Prešov.

Aktuality v mzdovej oblasti v roku 2019 - RNDr. Jana Motyčková - Termín: 14. 12. 2018. Miesto konania: Prešov.

Daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO za rok 2018 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 16. 1. 2019. Miesto konania: Prešov.

Novelizácia zákona o DPH - zmeny pre rok 2019 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 13. 2. 2019. Miesto konania: Prešov.

Pripravujeme kurz podvojného účtovníctva s Ing. Beátou Strakovou.

1 hod. kurzu stojí 3 - 4 € bez DPH. Cena sa môže zmeniť v závislosti od počtu účastníkov a rozsahu vzdelávania.

Viac informácií v časti - Vzdelávanie

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje záujemcom možnosť vzdelávania sa v ekonomickej oblasti formou seminárov, školení a kurzov. Cieľom tejto aktivity je poskytnúť širokej odbornej verejnosti aktuálne informácie z jednotlivých oblastí ekonomickej problematiky a pružne reagovať na zmeny predpisov a legislatívy.

Copyright © 2004 - 2018 Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET