Velmax s.r.o. - Úvodná stránka Velmax, s.r.o. - Spracováva ekonomickú agendu, poskytuje poradenstvo, služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, v spolupráci so špecializovanými firmami spracováva projekty na využitie eurofondov a venuje sa vzdelávacím aktivitám.
 

O nás | Ekonomika | Poradenstvo | Vzdelávanie | Kontakt | Lektori | Klienti a partneri | Vaše postrehy | URL

Archív


Rok 2010 | Rok 2009 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2006 | Rok 2005


2008

Vybrané problémy z pracovného práva vrátane poslednej novely zákona č. 200/2008 Z. z. účinnej od 12.6.2008

Mgr. Katarína Timková
Lektorka, právnička Inšpektorátu práce Prešov.

Miesto konania: reštaurácia Oáza pri ZSŠ A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou
Termín: 10.12.2008 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: PDF


Daň z príjmov za rok 2008, Daň z príjmov a EURO.

JUDr. Oľga Groszová
Daňová poradkyňa, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou.

Miesto: hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).
Termín: 4.12.2008 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: PDF


Ochranné prvky bankoviek a práca s peňažnou hotovosťou

Ing. Edita Krajčovičová Svoreňová
lektorka je držiteľkou lektorskej licencie z NBS, ktorá ju oprávňuje školiť o EURE v rámci informačnej kampane pri zavádzaní eura v SR (č.000984)

Miesto konania: hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).
Termín: 3.12.2008 o 10.00 hod.
Prezentácia od 9.15 do 10.00 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Prechod na EURO v mzdovej učtárni + ďalšie pripravované legislatívne zmeny od 1. 1. 2009

RNDr. Jozef Mihál
Lektor - Odborník na problematiku zdravotného a sociálneho poistenia

Miesto konania: hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov
Termín: 26.11.2008 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Ochranné prvky bankoviek a práca s peňažnou hotovosťou

Ing. Edita Krajčovičová Svoreňová
lektorka je držiteľkou lektorskej licencie z NBS, ktorá ju oprávňuje školiť o EURE v rámci informačnej kampane pri zavádzaní eura v SR (č.000984)

Miesto konania: hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).
Termín: 25.11.2008 o 10.00 hod.
Prezentácia od 9.15 do 10.00 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Medzinárodné obchodno-dodacie podmienky INCOTERMS

Ing. Daniela Kleinová
Lektorka SOPK Spišská Nová Ves

Miesto konania: Reštaurácia Siesta pri SOŠ Humenné, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
Termín: 20.11.2008 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


DPH a koniec roka 2008, DPH a EURO

JUDr. Oľga Groszová
Lektorka - daňová poradkyňa.

Miesto: Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 v Prešove.
Termín: 12.11.2008 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Vybrané problémy z pracovného práva a novela Zákonníka práce č. 200/2008 Z. z. účinná od 12.6.2008

Mgr. Katarína Timková
Lektorka, právnička Inšpektorátu práce Prešov.

Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum Technickej univerzity Košice, Jedlíkova 7, 040 11 Košice
Termín: 5.11.2008 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Zákon o ochrane osobných údajov

Ing. Daniela Kleinová
Lektorka - SOPK Spišská Nová Ves.

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).
Termín: 16.10.2008 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2008 pred prechodom na EURO

JUDr. Oľga Groszová
Lektorka - daňová poradkyňa.

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).
Termín: 14.10.2008 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


"Mzdy 2008"

Naša firma v spolupráci s RNDr. Jozefom Mihálom sme spoluorganizovali dve 3-dňové semináre

Prvý seminár sa konal od 16.9. do 18.9.2008 v hoteli Kaskády pri Zvolene.
Druhý seminár sa konal od 30.9. do 2.10.2008 v hoteli Hubert - Gerlachov, Vysoké Tatry.

Viac na adrese: http://www.velmax.sk/index.php?id=mzdy2008


Kurz podvojného účtovníctva

Ing. Ivana Handzušová
Lektorka

Miesto konania: školiace stredisko Velmax, Budovateľská 38, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).
Termín: 16.9.2008, v poobedňajších hodinách.


Kurz jednoduchého účtovníctva pre začiatočníkov

Ing. Stanislav Handzuš
Lektor

Miesto konania: školiace stredisko Velmax, Budovateľská 38, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).
Termín: 7.7.2008 - 23.7.2008 v pondelok a v piatok so začiatkom o 8.00 hod., v stredu so začiatkom o 13.00 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: PDF


DPH a čas DPH a Euro

JUDr. Oľga Groszová
Daňová poradkyňa s dlhoročnou lektorskou činnosťou na území celého Slovenska

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov, (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).
Termín: 13.6.2008 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: PDF


Vybrané problémy z pracovného práva a pracovná zdravotná služba

Mgr. Katarína Timková
Lektorka je právničkou Inšpektorátu práce Prešov

Miesto konania: reštaurácia Oáza pri Združenej strednej škole A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou
Termín: 27.5.2008 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Vybrané problémy z pracovného práva a pracovná zdravotná služba

Mgr. Katarína Timková
lektorka je právničkou Inšpektorátu práce Prešov

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov, (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).
Termín: 20.5.2008 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2007

RNDr. Jozef Mihál
Lektor - RNDR. Jozef Mihál, ako poradca ministra zdravotníctva R. Zajaca v roku 2006 pripravil vyhlášku MZ SR k ročnému zúčtovaniu poistného a jednotlivé tlačivá. V roku 2008 školil na ročné zúčtovanie tiež pracovníkov zdravotných poisťovní Apollo, Dôvera a Union.

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov, (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).
Termín: 14.5.2008 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2007

JUDr. Oľga Groszová
Daňová poradkyňa s dlhoročnou lektorskou činnosťou na území celého Slovenska

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov, (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).
Termín: 29.4.2008 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Vybrané problémy z pracovného práva a pracovná zdravotná služba

Mgr. Katarína Timková
lektorka je právničkou na Inšpektoráte práce Prešov

Miesto konania: Zasadacia miestnosť Mestského úradu Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
Termín: 23.4.2008 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Vybrané problémy z pracovného práva a pracovná zdravotná služba

Mgr. Katarína Timková
lektorka je právničkou na Inšpektoráte práce Prešov

Miesto konania: Reštaurácia u jeleňa, Sv. Mikuláša 22, 064 01 Stará Ľubovňa
Termín: 22.4.2008 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Vybrané problémy z pracovného práva a pracovná zdravotná služba

Mgr. Katarína Timková
lektorka je právničkou na Inšpektoráte práce Prešov

Miesto konania: Zasadacia miestnosť MSZ Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
Termín: 15.4.2008 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

JUDr. Oľga Groszová
Lektor – daňový poradca s dlhoročnou lektorskou činnosťou na území celého Slovenska:

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most – smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).
Termín: 21.2.2008 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti

JUDr. Oľga Groszová
Lektor – daňový poradca s dlhoročnou lektorskou činnosťou na území celého Slovenska

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most – smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).
Termín: 11.2.2008 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


FIDIC z pohľadu dodávateľa „Predchádzanie sporom pri FIDIC zmluvných podmienkach“

Ing. Ivan Brlej
Lektor – odborník na problematiku zmluvných podmienok FIDIC, uzatváranie kontraktov a claimov

Miesto konania: Penzión Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov, (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most – smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).
Termín: 7.2.2008 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení od 1.1.2008

RNDr. Jozef Mihál
Lektor

RNDr. Jozef Mihál

RNDr. Jozef Mihál - Majiteľ spoločnosti RELIA s.r.o., lektor, spoluautor internetovej encyklopédie mzdárov www.drak.porada.sk. Spolupracoval s bývalým ministrom zdravotníctva R. Zajacom - pripravil napr. ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie. Dlhodobo sa venuje problematike daní a odvodov. V roku 2007 prednášal na 79 seminároch s účasťou 5 200 poslucháčov.

Miesto konania: Obvodný úrad Prešov, (bývalý Krajský úrad - Biely dom), Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Termín: 1.2.2008 o 8.30 hod.

Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2007

JUDr. Oľga Groszová
Lektor - daňový poradca s dlhoročnou lektorskou činnosťou na území celého Slovenska

Miesto konania: Obvodný úrad Prešov, (bývalý Krajský úrad - Biely dom), Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Termín: 24.1.2008 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIPVelmax - Partner pri Vašom podnikaní!

Daň z príjmov v roku 2018 + zmeny pre rok 2019 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 05. 12. 2018. Miesto konania: Prešov.

Aktuality v mzdovej oblasti v roku 2019 - RNDr. Jana Motyčková - Termín: 14. 12. 2018. Miesto konania: Prešov.

Daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO za rok 2018 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 16. 1. 2019. Miesto konania: Prešov.

Novelizácia zákona o DPH - zmeny pre rok 2019 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 13. 2. 2019. Miesto konania: Prešov.

Pripravujeme kurz podvojného účtovníctva s Ing. Beátou Strakovou.

1 hod. kurzu stojí 3 - 4 € bez DPH. Cena sa môže zmeniť v závislosti od počtu účastníkov a rozsahu vzdelávania.

Viac informácií v časti - Vzdelávanie

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje záujemcom možnosť vzdelávania sa v ekonomickej oblasti formou seminárov, školení a kurzov. Cieľom tejto aktivity je poskytnúť širokej odbornej verejnosti aktuálne informácie z jednotlivých oblastí ekonomickej problematiky a pružne reagovať na zmeny predpisov a legislatívy.

Copyright © 2004 - 2018 Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET