Velmax s.r.o. - Úvodná stránka Velmax, s.r.o. - Spracováva ekonomickú agendu, poskytuje poradenstvo, služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, v spolupráci so špecializovanými firmami spracováva projekty na využitie eurofondov a venuje sa vzdelávacím aktivitám.
 

O nás | Ekonomika | Poradenstvo | Vzdelávanie | Kontakt | Lektori | Klienti a partneri | Vaše postrehy | URL

Archív


Rok 2010 | Rok 2009 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2006 | Rok 2005


2007

Vybrané problémy z pracovného práva a uplatňovanie novely Zákonníka práce v praxi.

Mgr. Katarína Timková
Lektor s praxou pôsobiaci ako právnik na Inšpektoráte práce Prešov

Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum TU, Jedlíkova 7, 040 11 Košice
Termín: 12.12.2007 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Stiahnite si viac informácií o podujatí vo formáte: WORD


Daň z príjmov za rok 2007

JUDr. Oľga Groszová
Lektorka s dlhoročnou lektorskou činnosťou na území celého Slovenska

Miesto konania: Hotel Lineas Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most – smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici)
Termín: 5.12.2007 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Stiahnite si viac informácií o podujatí vo formáte: PDF | ZIP


Vybrané problémy z pracovného práva a uplatňovanie novely Zákonníka práce v praxi.

Mgr. Katarína Timková
Lektor s praxou pôsobiaci ako právnik na Inšpektoráte práce Prešov

Miesto konania: Reštaurácia Oáza pri Združenej strednej škole A. Dubčeka, 093 01 Vranov nad Topľou
Termín: 21.11.2007 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Stiahnite si viac informácií o podujatí vo formáte: WORD

Miesto konania: Bábková sála Kultúrneho strediska Stropkov, Nový riadok 1, 091 01 Stropkov
Termín: 20.11.2007 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Stiahnite si viac informácií o podujatí vo formáte: WORD

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko mesta Michalovce, Námestie osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
Termín: 15.12. 2007 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Stiahnite si viac informácií o podujatí vo formáte: WORD

Miesto konania: Reštaurácia Siesta pri ZSŠHS, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
Termín: 14.12. 2007 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Stiahnite si viac informácií o podujatí vo formáte: WORD


Daň z pridanej hodnoty

JUDr. Oľga Groszová
Lektorka s dlhoročnou lektorskou činnosťou na území celého Slovenska

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov (spoje MHD č. 5, 7, 2 zo zástavky Čierny most - smer Budovateľská ulica, príp. spoj 38 zo zastávky pri autobusovej stanici).
Termín: 8. 11. 2007 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Stiahnite si viac informácií o podujatí vo formáte: WORD | PDF | ZIP


Daň z príjmov - povinnosti pri úhradách do zahraničia
Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

JUDr. Oľga Groszová
Lektorka s dlhoročnou lektorskou činnosťou na území celého Slovenska

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov
Termín: 11. 10. 2007 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Stiahnite si viac informácií o podujatí vo formáte: WORD | PDF | ZIP


Novela živnostenského zákona a jej aplikácia v praxi

Ing. Ľubov Lokajová

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov
Termín: 9. 10. 2007 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Stiahnite si viac informácií o podujatí vo formáte: WORD | PDF | ZIP


Novela Zákonníka práce

Mgr. Katarína Timková
Lektor s praxou pôsobiaci ako právnik na Inšpektoráte práce Prešov

Miesto konania: Reštaurácia u Jeleňa, Nám. Sv. Mikuláša 22, 064 01 Stará Ľubovňa
Termín: 11. 9. 2007 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Stiahnite si viac informácií o podujatí vo formáte: WORD | PDF | ZIP

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov
Termín: 18. 9. 2007 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Stiahnite si viac informácií o podujatí vo formáte: WORD | PDF | ZIP

Miesto konania: Mestský úrad Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
Termín: 20. 9. 2007 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Stiahnite si viac informácií o podujatí vo formáte: WORD | PDF | ZIP

Miesto konania: Hotel Rubín, Centrálna 274, 089 01 Svidník
Termín: 25. 9. 2007 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Stiahnite si viac informácií o podujatí vo formáte: WORD | PDF | ZIP


Vybrané problémy z pracovného práva

Mgr. Katarína Timková
Lektor s praxou pôsobiaci ako právnik na Inšpektoráte práce Prešov

Miesto konania: Mestský úrad Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov (budova bývalého kultúrneho strediska)
Termín: 7. 6. 2007 o 8.30 hod.
Prezentácia od: 7.45 do 8.30 hod.

Stiahnite si viac informácií o podujatí vo formáte: WORD | PDF | ZIP

Miesto konania: Mestský úrad Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov (veľká zasadačka, na 1. poschodí)
Termín: 5. 6. 2007 o 8.30 hod.
Prezentácia od: 7.45 do 8.30 hod.

Stiahnite si viac informácií o podujatí vo formáte: WORD | PDF | ZIP

Miesto konania: Reštauračné zariadenie OÁZA, pri Združenej strednej škole, A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou (pri trhovisku)
Termín: 31. 5. 2007 o 8.30 hod.
Prezentácia od: 7.45 do 8.30 hod.

Stiahnite si viac informácií o podujatí vo formáte: WORD | PDF | ZIP


Obchodný register - zápis údajov a zápis zmeny zapísaných údajov

JUDr. Alexandra Knapíková
Lektorka

Miesto konania: Školiace stredisko Velmax, s.r.o., Budovateľská 38 (areál bývalého ZPA 1), 080 01 Prešov
Termín: 29. 5. 2007 o 8.30 hod.
Prezentácia od: 7.45 do 8.30 hod.

Stiahnite si viac informácií o podujatí vo formáte: WORD | PDF | ZIP


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2006

JUDr. Oľga Groszová
Lektor s dlhoročnou lektorskou činnosťou na území celého Slovenska

Miesto konania: Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Termín: 16.5.2007 o 8.30 hod.
Prezentácia od: 7.45 do 8.30 hod.

Stiahnite si viac informácií o podujatí vo formáte: WORD | PDF | ZIP


Vybrané problémy z pracovného práva

Mgr. Katarína Timková
Lektor s praxou pôsobiaci ako právnik na Inšpektoráte práce Prešov

Miesto konania: Hotel Lineas, s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov
Termín: 3.5.2007 o 8.30 hod.
Prezentácia od: 7.45 do 8.30 hod.

Stiahnite si viac informácií o podujatí vo formáte: WORD | PDF | ZIP


Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za r.2006

JUDr. Oľga Groszová
Lektorka s dlhoročnou lektorskou činnosťou na území celého Slovenska

Miesto konania: Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Termín: 15.2.2007 o 8.30 hod.
Prezentácia: od 7.45 do 8.30 hod

Stiahnite si viac informácií o podujatí vo formáte: WORD | PDF | ZIP


Daň z príjmov - daňové priznanie za rok 2006

JUDr. Oľga Groszová
Lektorka s dlhoročnou lektorskou činnosťou na území celého Slovenska

Miesto konania: Odborový dom kultúry Prešov, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Termín: 18.1.2007 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Miesto konania: Magistrát mesta Košice (Biely dom) , Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Termín: 19.1.2007 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Účtovná uzávierka a závierka v podvojnom účtovníctve

Ing. Ivana Handzušová
lektorka

Miesto konania: Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Termín: 12. 1. 2007 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Velmax - Partner pri Vašom podnikaní!

Daň z príjmov v roku 2018 + zmeny pre rok 2019 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 05. 12. 2018. Miesto konania: Prešov.

Aktuality v mzdovej oblasti v roku 2019 - RNDr. Jana Motyčková - Termín: 14. 12. 2018. Miesto konania: Prešov.

Daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO za rok 2018 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 16. 1. 2019. Miesto konania: Prešov.

Novelizácia zákona o DPH - zmeny pre rok 2019 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 13. 2. 2019. Miesto konania: Prešov.

Pripravujeme kurz podvojného účtovníctva s Ing. Beátou Strakovou.

1 hod. kurzu stojí 3 - 4 € bez DPH. Cena sa môže zmeniť v závislosti od počtu účastníkov a rozsahu vzdelávania.

Viac informácií v časti - Vzdelávanie

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje záujemcom možnosť vzdelávania sa v ekonomickej oblasti formou seminárov, školení a kurzov. Cieľom tejto aktivity je poskytnúť širokej odbornej verejnosti aktuálne informácie z jednotlivých oblastí ekonomickej problematiky a pružne reagovať na zmeny predpisov a legislatívy.

Copyright © 2004 - 2018 Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET