Velmax s.r.o. - Úvodná stránka Velmax, s.r.o. - Spracováva ekonomickú agendu, poskytuje poradenstvo, služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, v spolupráci so špecializovanými firmami spracováva projekty na využitie eurofondov a venuje sa vzdelávacím aktivitám.
 

O nás | Ekonomika | Poradenstvo | Vzdelávanie | Kontakt | Lektori | Klienti a partneri | Vaše postrehy | URL

Archív


Rok 2010 | Rok 2009 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2006 | Rok 2005


2006

Vybrané problémy účtovania v podvojnom účtovníctve II. (pokračovanie)

Ing. Ivana Handzušová
lektorka

Miesto konania: Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Termín: 08.12.2006 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Daň z príjmov - novelizácia k 1. 1. 2007

JUDr. Oľga Groszová
Lektor - daňový poradca s dlhoročnou lektorskou praxou na území celého Slovenska

Miesto konania: Magistrát mesta Košice (Biely dom), Trieda SNP 48/A , 040 11 Košice
Termín: 05.12.2006 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Miesto konania: Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Termín: 06.12.2006 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Živnostenský zákon a jeho aplikácia v praxi

Ing. Ľubov Lokajová
lektorka

Miesto konania: Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Termín: 8.11.2006 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Obchodné spoločnosti - registrácia údajov v obchodnom registri

JUDr. Alexandra Knapíková
lektorka

Miesto konania: Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Termín: 7.11.2006 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Daň z pridanej hodnoty

JUDr. Oľga Groszová
Lektor - daňový poradca s dlhoročnou lektorskou praxou na území celého Slovenska

Miesto konania: Magistrát mesta Košice (Biely dom), Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Termín: 23.10.2006 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Miesto konania: Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Termín: 24.10.2006 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Vybrané problémy z účtovania v podvojnom účtovníctve

Ing. Ivana Handzušová
Lektorka

Miesto konania: Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Termín: 13.10.2006
Prezentácia od: 7:45 - 8:30


Vybrané problémy z pracovného práva

Mgr. Katarína Timková
Lektorka

Miesto konania: Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Termín: 10.10.2006
Prezentácia od: 7:45 - 8:30


Pracovné právo z pohľadu kontroly inšpektorov práce

Mgr. Katarína Timková
Lektorka

Miesto konania: Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Termín: 15.6.2006
Prezentácia od: 7:45 - 8:30


Nástroje a financovanie aktívnej politiky trhu práce

JUDr. Klement Timko
Lektor

Miesto konania: Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Termín: 14.6.2006
Prezentácia od: 7:45 - 8:30


„Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2005“

JUDr. Oľga Groszová
Lektor s dlhoročnou lektorskou činnosťou na území celého Slovenska

Miesto konania: Magistrát mesta Košice (Biely dom) Trieda SNP 48/A , 040 11 Košice
Termín: 8.6.2006 o 8.30 hod.
Prezentácia od 8.00 do 8.30 hod.

Miesto konania: Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Termín: 7.6.2006 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.

Viac informácií o podujatí vo verzii: WORD | PDF | ZIP


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2005

JUDr. Oľga Groszová
Lektorka - Daňový poradca s dlhoročnou lektorskou praxou na území celého Slovenska

Miesto konania: Magistrát mesta Košice (Biely dom), Trieda SNP 48/A, 040 11, Košice
Termín: 5.5.2006
Prezentácia od: 8:00 - 8:30


 Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2005

JUDr. Oľga Groszová
Lektorka - Daňový poradca s dlhoročnou lektorskou praxou na území celého Slovenska

Miesto konania: Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Termín: 2.5.2006
Prezentácia od: 8:00 - 8:30


Daň z pridanej hodnoty

JUDr. Oľga Groszová
Lektorka - Daňový poradca s dlhoročnou lektorskou praxou na území celého Slovenska

Miesto konania: Magistrát mesta Košice (Biely dom), Trieda SNP 48/A, 040 11, Košice
Termín: 2.3.2006
Prezentácia od: 8:00 - 8:30


Daň z pridanej hodnoty

JUDr. Oľga Groszová
Lektorka - Daňový poradca s dlhoročnou lektorskou praxou na území celého Slovenska

Miesto konania: Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Termín: 1.3.2006
Prezentácia od: 8:00 - 8:30


Ročné zúčtovanie príjmov zo závislej činnosti za rok 2005

JUDr. Oľga Groszová
Lektorka - Daňový poradca s dlhoročnou lektorskou praxou na území celého Slovenska

Miesto konania: Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Termín: 22.2.2006
Prezentácia od: 8:00 - 8:30


Daň z príjmov, daňové priznanie za rok 2005

JUDr. Oľga Groszová
Lektorka - Daňový poradca s dlhoročnou lektorskou praxou na území celého Slovenska

miesto Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Termín: 25.1.2006
Prezentácia od: 7:45 - 8:30


Velmax - Partner pri Vašom podnikaní!

Daň z príjmov v roku 2018 + zmeny pre rok 2019 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 05. 12. 2018. Miesto konania: Prešov.

Aktuality v mzdovej oblasti v roku 2019 - RNDr. Jana Motyčková - Termín: 14. 12. 2018. Miesto konania: Prešov.

Daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO za rok 2018 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 16. 1. 2019. Miesto konania: Prešov.

Novelizácia zákona o DPH - zmeny pre rok 2019 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 13. 2. 2019. Miesto konania: Prešov.

Pripravujeme kurz podvojného účtovníctva s Ing. Beátou Strakovou.

1 hod. kurzu stojí 3 - 4 € bez DPH. Cena sa môže zmeniť v závislosti od počtu účastníkov a rozsahu vzdelávania.

Viac informácií v časti - Vzdelávanie

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje záujemcom možnosť vzdelávania sa v ekonomickej oblasti formou seminárov, školení a kurzov. Cieľom tejto aktivity je poskytnúť širokej odbornej verejnosti aktuálne informácie z jednotlivých oblastí ekonomickej problematiky a pružne reagovať na zmeny predpisov a legislatívy.

Copyright © 2004 - 2018 Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET