Velmax s.r.o., Prešov - Jednoduché a podvojné účtovníctvo. Mzdy, personalistika. Kurzy, školenia a konzultácie. Velmax, s.r.o. - Spracováva ekonomickú agendu, poskytuje poradenstvo, služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, v spolupráci so špecializovanými firmami spracováva projekty na využitie eurofondov a venuje sa vzdelávacím aktivitám.
 

O nás | Ekonomika | Poradenstvo | Vzdelávanie | Kontakt | Lektori | Klienti a partneri | Vaše postrehy | URL

Velmax, s.r.o. - Ekonomická agenda

> Ekonomika

Velmax, s.r.o. - Poradenstvo

> Poradenstvo

Velmax, s.r.o. - Vzdelávanie

> Vzdelávanie

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii - Ing. Hedviga Vadinová - Termín: 17. 03. 2017 - Školiaca miestnosť KWOON spoločnosti Whistler, s.r.o., Prešov. Viac informácia v časti - Vzdelávanie

Pripravujeme semináre s p. RNDr. Janou Motyčkovou: 27. 4. 2017 Obmedzenie práce nezamestnaných na dohody a ďalšie zmeny od 1. 5. 2017 a 23. 5. 2017 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov v roku 2017 komplexne.

Už ste sa prihlásili, boli ste na našom kurze vizážistiky? Že nie? Treba vyskúšať! Najbližší kurz vizážistiky sa bude konať v apríli 2017 od 10:00 do 14:00 hod. v priestoroch školiaceho strediska Velmax, s.r.o..

Semináre a kurzy, ktoré organizujeme v marci - máji 2017. Viac informácií tu: WORD Ponúkame Vám školenie na objednávku. Viac: WORD Organizujeme kurzy podvojného, jednoduchého a mzdového účtovníctva.

Copyright © 2004 - 2017 Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET