Velmax s.r.o., Prešov - Jednoduché a podvojné účtovníctvo. Mzdy, personalistika. Kurzy, školenia a konzultácie. Velmax, s.r.o. - Spracováva ekonomickú agendu, poskytuje poradenstvo, služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, v spolupráci so špecializovanými firmami spracováva projekty na využitie eurofondov a venuje sa vzdelávacím aktivitám.
 

O nás | Ekonomika | Poradenstvo | Vzdelávanie | Kontakt | Lektori | Klienti a partneri | Vaše postrehy | URL

Velmax, s.r.o. - Ekonomická agenda

> Ekonomika

Velmax, s.r.o. - Poradenstvo

> Poradenstvo

Velmax, s.r.o. - Vzdelávanie

> Vzdelávanie

Organizujeme kurzy podvojného, jednoduchého a mzdového účtovníctva. Dáme Vám viac!

Daň z príjmov v roku 2017 - IJUDr. Oľga Groszová - Termín: 18. 10. 2017 o 8.30 hod. - Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov.

Sociálne a zdravotné poistenie v r. 2017 - oznamovacie povinnosti zamestnávateľa - RNDr. Jana Motyčková - Termín: 23. 10. 2017 o 8.30 hod. - Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov.

Viac informácia v časti - Vzdelávanie

Mzdová účtovníčka v IV. Q roku 2017 - Ing. Pavol Kukučka - 6. 11. 2017. DPH - JUDr. Oľga Groszová - 14. 11. 2017. Aktuality v mzdovej oblasti v roku 2018 - RNDr. Jana Motyčková - 7. 12. 2017. Daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2017 - JUDr. Oľga Groszová - 12. 12. 2017.

Už ste sa prihlásili, boli ste na našom kurze vizážistiky? Že nie? Treba vyskúšať!

Najbližší kurz vizážistiky (pani Zuzana Suszter) sa bude konať 4. novembra 2017 od 10:00 do 14:00 hod. v priestoroch školiaceho strediska Velmax, s.r.o..

Copyright © 2004 - 2017 Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET