Velmax s.r.o., Prešov - Jednoduché a podvojné účtovníctvo. Mzdy, personalistika. Kurzy, školenia a konzultácie. Velmax, s.r.o. - Spracováva ekonomickú agendu, poskytuje poradenstvo, služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, v spolupráci so špecializovanými firmami spracováva projekty na využitie eurofondov a venuje sa vzdelávacím aktivitám.
 

O nás | Ekonomika | Poradenstvo | Vzdelávanie | Kontakt | Lektori | Klienti a partneri | Vaše postrehy | URL

Velmax, s.r.o. - Ekonomická agenda

> Ekonomika

Velmax, s.r.o. - Poradenstvo

> Poradenstvo

Velmax, s.r.o. - Vzdelávanie

> Vzdelávanie

Najbližší kurz vizážistiky organizujeme 24.02.2018.

Príprava ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 - JUDr. Oľga Groszová – Termín: 19.02.2018 o 8.30 hod. - Miesto konania: Prešov.

 

DPH v roku 2018 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 20.02.2018 o 8.30 hod. - Miesto konania: Prešov.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 + Legislatívne zmeny 2018 - Ing. Pavol Kukučka - Termín: 27.02.2018 o 8.30 hod. - Miesto konania: Prešov.

Viac informácia v časti - Vzdelávanie

Problematika pracovného práva - Mgr. Katarína Timková - Termín: február 2018 o 8.30 hod. - Miesto konania: Prešov.

Účtovná uzávierka za rok 2017 neziskových organizácií -
Ing. Hedviga Vadinová - Termín: február 2018 o 8.30 hod. - Miesto konania: Prešov.

Ochrana osobných údajov podľa nových pravidiel - Ing. Pavol Kukučka - Termín: apríl 2018 o 8.30 hod. - Miesto konania: Prešov.

Novela Zákonníka práce od 01.05.2018 - RNDr. Jana Motyčková - Termín: 16.05.2018 o 8.30 hod. - Miesto konania: Prešov.

Copyright © 2004 - 2018 Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET