Velmax s.r.o., Prešov - Jednoduché a podvojné účtovníctvo. Mzdy, personalistika. Kurzy, školenia a konzultácie. Velmax, s.r.o. - Spracováva ekonomickú agendu, poskytuje poradenstvo, služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, v spolupráci so špecializovanými firmami spracováva projekty na využitie eurofondov a venuje sa vzdelávacím aktivitám.
 

O nás | Ekonomika | Poradenstvo | Vzdelávanie | Kontakt | Lektori | Klienti a partneri | Vaše postrehy | URL

Velmax, s.r.o. - Ekonomická agenda

> Ekonomika

Velmax, s.r.o. - Poradenstvo

> Poradenstvo

Velmax, s.r.o. - Vzdelávanie

> Vzdelávanie

Vybrané problémy účtovania z daňového hľadiska - Ing. Jana Acsová - Termín: 19. 10. 2016

Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky - RNDr. Jana Motyčková - Termín: 25. 10. 2016

Daň z príjmov za rok 2016 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 10. 11. 2016

Mzdová účtovníčka v IV. Q. roku 2016 - Ing. Pavol Kukučka - Termín: 15. 11. 2016

Ochrana osobných údajov - Ing. Pavol Kukučka - Termín: 29. 11. 2016

Daň z príjmov zo závislej činnosti - príprava na ročné zúčtovanie - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 7. 12. 2016

Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení - RNDr. Jana Motyčková - Termín: 14. 12. 2016

Mzdová účtovníčka v I. Q. v roku 2017 - Ing. Pavol Kukučka - Termín: 21. 2. 2017

Viac informácií nájdete na stránke: "Vzdelávanie"

Plánujeme v mesiacoch september až december realizovať podľa záujmu aj kurzy jednoduchého a podvojného účtovníctva, personalistiky a miezd, vizážistiky.

Najbližší kurz vizážistiky sa bude konať:  sobota 22. 10. 2016 od 10:00 do 14:00 hodiny v priestoroch školiaceho strediska Velmax, s.r.o. na Budovateľskej ulici 38 v Prešove.

Copyright © 2004 - 2016 Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET