Velmax s.r.o., Prešov - Jednoduché a podvojné účtovníctvo. Mzdy, personalistika. Kurzy, školenia a konzultácie. Velmax, s.r.o. - Spracováva ekonomickú agendu, poskytuje poradenstvo, služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, v spolupráci so špecializovanými firmami spracováva projekty na využitie eurofondov a venuje sa vzdelávacím aktivitám.
 

O nás | Ekonomika | Poradenstvo | Vzdelávanie | Kontakt | Lektori | Klienti a partneri | Vaše postrehy | URL

Velmax, s.r.o. - Ekonomická agenda

> Ekonomika

Velmax, s.r.o. - Poradenstvo

> Poradenstvo

Velmax, s.r.o. - Vzdelávanie

> Vzdelávanie

Účtovná závierka za rok 2016 v jednoduchom účtovníctve a daňové priznanie FO - Ing. Bc. Jana Acsová -
Termín: 15. 02. 2017 - Školiaca miestnosť KWOON spoločnosti Whistler, s.r.o., Prešov

Príprava ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 16. 02. 2017 - Hotel Lineas, Prešov

Ukončenie roka 2016 v mzdovej a personálnej agende + Ročné zúčtovanie dane za rok 2016 + Legislatívne zmeny 2017 - Ing. Pavol Kukučka -  Termín: 21. 02. 2017 - Školiaca miestnosť KWOON spoločnosti Whistler, s.r.o., Prešov

DPH v roku 2017 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 23. 02. 2017 -  Hotel Lineas, Prešov

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii s lektorkou Ing. Hedvigou Vadinovou - koniec februára.

Už ste sa prihlásili, boli ste na našom kurze vizážistiky? Že nie? Treba vyskúšať! Najbližší kurz vizážistiky sa bude konať 18. februára 2017 od 10:00 do 14:00 hod. v priestoroch školiaceho strediska Velmax, s.r.o..

Semináre a kurzy, ktoré organizujeme v zime 2017. Viac informácií tu: WORD Ponúkame Vám školenie na objednávku. Viac: WORD Organizujeme kurzy podvojného, jednoduchého a mzdového účtovníctva.

Viac informácií nájdete na stránke: "Vzdelávanie". Sledujte našu ponuku, oplatí sa to! Tešíme sa na vás!

Copyright © 2004 - 2017 Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET