Velmax s.r.o., Prešov - Jednoduché a podvojné účtovníctvo. Mzdy, personalistika. Kurzy, školenia a konzultácie. Velmax, s.r.o. - Spracováva ekonomickú agendu, poskytuje poradenstvo, služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, v spolupráci so špecializovanými firmami spracováva projekty na využitie eurofondov a venuje sa vzdelávacím aktivitám.
 

O nás | Ekonomika | Poradenstvo | Vzdelávanie | Kontakt | Lektori | Klienti a partneri | Vaše postrehy | URL

Velmax, s.r.o. - Ekonomická agenda

> Ekonomika

Velmax, s.r.o. - Poradenstvo

> Poradenstvo

Velmax, s.r.o. - Vzdelávanie

> Vzdelávanie

Najbližšie kurzy vizážistiky organizujeme 5. a 19. mája 2018.

Ochrana osobných údajov podľa nových pravidiel - Ing. Pavol Kukučka - Termín: 04.05. 2018 o 8.30 hod. - Miesto konania: Prešov.

Viac informácia v časti - Vzdelávanie

Novela Zákonníka práce od 01.05.2018 - RNDr. Jana Motyčková - Termín: 16.05.2018 o 8.30 hod. - Miesto konania: Prešov.

Obchodné právo versus účtovníctvo a dane - Ing. Jana Acsová - Termín: 06.06.2018 o 8.30 hod. - Miesto konania: Prešov.

Exekučné zrážky od 1.7.2018, zmeny v dohodách v roku 2018
- RNDr. Jana Motyčková - Termín: 22.06.2018 o 8.30 hod. - Miesto konania: Prešov.

Organizujeme kurzy podvojného, jednoduchého a mzdového účtovníctva. 1 hod. kurzu stojí 3 - 4 € bez DPH.

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje záujemcom možnosť vzdelávania sa v ekonomickej oblasti formou seminárov, školení a kurzov. Cieľom tejto aktivity je poskytnúť širokej odbornej verejnosti aktuálne informácie z jednotlivých oblastí ekonomickej problematiky a pružne reagovať na zmeny predpisov a legislatívy.

Copyright © 2004 - 2018 Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET